Zaphir Lauberg

  • Art: Svartmunnad smörbult
  • Fångstdatum: 2018-06-01
  • Fångstplats: Visby hamn
  • Fångstmetod: Vertikalfiske
  • Ort: Visby

  • Art: Storspigg
  • Fångstdatum: 2018-06-02
  • Fångstplats: Västergarnshamnen
  • Fångstmetod: Mete
  • Ort: Visby


Annonser