William Ferm

 • Art: Bäckröding
 • Fångstdatum: 2013-06-01
 • Fångstplats: Strängsered Slätten
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ulricehamn

 • Art: Elritsla
 • Fångstdatum: 2013-06-01
 • Fångstplats: Strängsered Slätten
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ulricehamn

 • Art: Abborre
 • Fångstdatum: 2013-06-03
 • Fångstplats: Strängseredssjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ulricehamn

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2013-06-03
 • Fångstplats: Strängseredssjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ulricehamn

 • Art: Gädda
 • Fångstdatum: 2013-06-05
 • Fångstplats: Gulleredssjön
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Ulricehamn

 • Art: Löja
 • Fångstdatum: 2013-06-28
 • Fångstplats: Åsunden
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ulricehamn

 • Art: Regnbåge
 • Fångstdatum: 2013-06-29
 • Fångstplats: Strängsered Slätten
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ulricehamn

 • Art: Braxen
 • Fångstdatum: 2013-06-30
 • Fångstplats: Brinks dammen Ulricehamn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ulricehamn

 • Art: Sarv
 • Fångstdatum: 2013-06-30
 • Fångstplats: Brinks dammen Ulricehamn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ulricehamn

 • Art: Sutare
 • Fångstdatum: 2013-07-10
 • Fångstplats: Gulleredssjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ulricehamn

 • Art: Gös
 • Fångstdatum: 2013-07-05
 • Fångstplats: lönnern
 • Fångstmetod: Vertikalfiske
 • Ort: Ulricehamn

 • Art: Torsk
 • Fångstdatum: 2013-07-15
 • Fångstplats: VARBERG
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ulricehamn

 • Art: SEJ
 • Fångstdatum: 2013-07-15
 • Fångstplats: VARBERG
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ulricehamn

 • Art: SKÄRSNULTRA
 • Fångstdatum: 2013-07-15
 • Fångstplats: VARBERG
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ulricehamn

 • Art: STENSNULTRA
 • Fångstdatum: 2013-07-15
 • Fångstplats: VARBERG
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ulricehamn

 • Art: glyskolja
 • Fångstdatum: 2013-07-17
 • Fångstplats: lilla middelgrund
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Ulricehamn

 • Art: Makrill
 • Fångstdatum: 2013-07-17
 • Fångstplats: lilla middelgrund
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Ulricehamn

 • Art: Makrill
 • Fångstdatum: 2013-07-17
 • Fångstplats: lilla middelgrund
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Ulricehamn

 • Art: Björkna
 • Fångstdatum: 2013-07-28
 • Fångstplats: bredsjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ulricehamn

 • Art: Skrubbskädda
 • Fångstdatum: 2013-07-23
 • Fångstplats: falkenberg
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ulricehamn

 • Art: rötsimpa
 • Fångstdatum: 2013-07-26
 • Fångstplats: mollösund
 • Fångstmetod:
 • Ort: Ulricehamn

 • Art: tånglake
 • Fångstdatum: 2013-07-26
 • Fångstplats: mollösund
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ulricehamn

 • Art: Sandskädda
 • Fångstdatum: 2013-07-26
 • Fångstplats: mollösund
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ulricehamn

 • Art: Berggylta
 • Fångstdatum: 2013-07-27
 • Fångstplats: mollösund
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ulricehamn

 • Art: svart smörbult
 • Fångstdatum: 2013-07-26
 • Fångstplats: mollösund
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ulricehamn

 • Art: sandstubb
 • Fångstdatum: 2013-07-26
 • Fångstplats: mollösund
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ulricehamn

 • Art: Ål
 • Fångstdatum: 2013-07-28
 • Fångstplats: bredsjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ulricehamn

 • Art: Insjööring
 • Fångstdatum: 2013-07-30
 • Fångstplats: tidan
 • Fångstmetod:
 • Ort: Ulricehamn

 • Art: spigg
 • Fångstdatum: 2013-08-24
 • Fångstplats: VARBERG
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ulricehamn

 • Art: bergstubb
 • Fångstdatum: 2013-08-24
 • Fångstplats: träfslövsläge
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ulricehamn

 • Art: Blågylta
 • Fångstdatum: 2013-08-25
 • Fångstplats: fladen
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Ulricehamn

 • Art: Fjärsing
 • Fångstdatum: 2013-08-25
 • Fångstplats: fladen
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Ulricehamn

 • Art: Gräskarp
 • Fångstdatum: 2013-08-30
 • Fångstplats: damm
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ulricehamn

 • Art: guldid
 • Fångstdatum: 2013-08-31
 • Fångstplats: damm
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ulricehamn

 • Art: koi karp
 • Fångstdatum: 2013-08-31
 • Fångstplats: damm
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ulricehamn

AKTUELLT

Annonser