William essén

 • Art: Benlöja
 • Fångstdatum: 2014-06-02
 • Fångstplats: Säveån
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lerum

 • Art: Stäm
 • Fångstdatum: 2014-06-02
 • Fångstplats: Aspen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lerum

 • Art: Gädda
 • Fångstdatum: 2014-06-03
 • Fångstplats: Säveån
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Lerum

 • Art: Stensnultra
 • Fångstdatum: 2014-06-06
 • Fångstplats: Orust
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lerum

 • Art: Skrubbskädda
 • Fångstdatum: 2014-06-06
 • Fångstplats: Orust
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lerum

 • Art: Sarv
 • Fångstdatum: 2014-06-06
 • Fångstplats: Orust
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lerum

 • Art: Torsk
 • Fångstdatum: 2014-06-06
 • Fångstplats: Orust
 • Fångstmetod: Vertikalfiske
 • Ort: Lerum

 • Art: Torsk
 • Fångstdatum: 2014-06-06
 • Fångstplats: Orust
 • Fångstmetod: Vertikalfiske
 • Ort: Lerum

 • Art: Torsk
 • Fångstdatum: 2014-06-06
 • Fångstplats: Orust
 • Fångstmetod: Vertikalfiske
 • Ort: Lerum

 • Art: Ruda
 • Fångstdatum: 2014-06-08
 • Fångstplats: svankällan
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lerum

 • Art: Abborre
 • Fångstdatum: 2014-06-12
 • Fångstplats: Säveån
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Lerum

 • Art: Id
 • Fångstdatum: 2014-06-14
 • Fångstplats: Säveån/aspen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lerum

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2014-06-14
 • Fångstplats: Säveån
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lerum

 • Art: Svartmunnad smörbult
 • Fångstdatum: 2014-06-16
 • Fångstplats: Göta älv
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lerum

 • Art: Storspigg
 • Fångstdatum: 2014-06-16
 • Fångstplats: Göta älv
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lerum

 • Art: Ål
 • Fångstdatum: 2014-06-19
 • Fångstplats: Säveån
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lerum

 • Art: Sandskädda
 • Fångstdatum: 2014-06-21
 • Fångstplats: lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lerum

 • Art: sjustrålig smörbult
 • Fångstdatum: 2014-06-21
 • Fångstplats: lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lerum

 • Art: randig sjökock
 • Fångstdatum: 2014-06-21
 • Fångstplats: lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lerum

 • Art: rötsimpa
 • Fångstdatum: 2014-06-21
 • Fångstplats: lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lerum

 • Art: Skärsnultra
 • Fångstdatum: 2014-06-22
 • Fångstplats: lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lerum

 • Art: Blågylta
 • Fångstdatum: 2014-06-22
 • Fångstplats: lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lerum

 • Art: Grässnultra
 • Fångstdatum: 2014-06-22
 • Fångstplats: lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lerum

 • Art: Makrill
 • Fångstdatum: 2014-06-20
 • Fångstplats: lysekil
 • Fångstmetod: Flugfiske
 • Ort: Lerum

 • Art: svart smörbult
 • Fångstdatum: 2014-06-28
 • Fångstplats: Orust
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lerum

 • Art: lerstubb
 • Fångstdatum: 2014-06-29
 • Fångstplats: Orust
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lerum

 • Art: Tunga
 • Fångstdatum: 2014-06-21
 • Fångstplats: Orust
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lerum

 • Art: bergstubb
 • Fångstdatum: 2014-06-14
 • Fångstplats: Orust
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lerum

 • Art: Gråsej
 • Fångstdatum: 2014-06-22
 • Fångstplats: Orust
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lerum

 • Art: Rödspätta
 • Fångstdatum: 2014-06-13
 • Fångstplats: Orust
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lerum

 • Art: Sill/strömming
 • Fångstdatum: 2014-06-13
 • Fångstplats: Orust
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Lerum

 • Art: Berggylta
 • Fångstdatum: 2014-07-02
 • Fångstplats: Tjörn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lerum

 • Art: snorgärs
 • Fångstdatum: 2014-07-03
 • Fångstplats: vallgraven
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lerum

 • Art: Större kantnål
 • Fångstdatum: 2014-07-06
 • Fångstplats: Orust
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lerum

 • Art: Vitling
 • Fångstdatum: 2014-07-14
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lerum

 • Art: Oxsimpa
 • Fångstdatum: 2014-07-15
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lerum

 • Art: Näbbgädda
 • Fångstdatum: 2014-07-16
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Lerum

 • Art: Bäcköring
 • Fångstdatum: 2014-07-22
 • Fångstplats: Lerum
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lerum

 • Art: Färna
 • Fångstdatum: 2014-07-23
 • Fångstplats: helgeån
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lerum

 • Art: Gös
 • Fångstdatum: 2014-07-24
 • Fångstplats: helgeån
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lerum

 • Art: Björkna
 • Fångstdatum: 2014-07-23
 • Fångstplats: helgeån
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lerum

 • Art: småspigg
 • Fångstdatum: 2014-07-24
 • Fångstplats: gråbo
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lerum

 • Art: Sandkrypare
 • Fångstdatum: 2014-07-23
 • Fångstplats: Osby skåne
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lerum

 • Art: Braxen
 • Fångstdatum: 2014-07-23
 • Fångstplats: Osby Skåne
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lerum

 • Art: Sandstubb
 • Fångstdatum: 2014-08-02
 • Fångstplats: Orust
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lerum

 • Art: Elritsa
 • Fångstdatum: 2014-08-03
 • Fångstplats: Rellsjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lerum

 • Art: Havsöring
 • Fångstdatum: 2014-06-30
 • Fångstplats: Orust
 • Fångstmetod: Flugfiske
 • Ort: Lerum

AKTUELLT

Annonser