William Blomqvist

 • Art: Färna
 • Fångstdatum: 2017-06-02
 • Fångstplats: Velanda
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: VÄNERSBORG

 • Art: Gädda
 • Fångstdatum: 2017-06-07
 • Fångstplats: Hästefjorden
 • Fångstmetod: Trolling
 • Ort: VÄNERSBORG

 • Art: Rötsimpa
 • Fångstdatum: 2017-06-13
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: VÄNERSBORG

 • Art: Öring
 • Fångstdatum: 2017-06-13
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: VÄNERSBORG

 • Art: Gös
 • Fångstdatum: 2017-06-01
 • Fångstplats: Hästefjorden
 • Fångstmetod: Trolling
 • Ort: VÄNERSBORG

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2017-06-02
 • Fångstplats: Velanda
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: VÄNERSBORG

 • Art: Torsk
 • Fångstdatum: 2017-06-04
 • Fångstplats: Måseskär/Kärringön
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: VÄNERSBORG

 • Art: Makrill
 • Fångstdatum: 2017-06-04
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: VÄNERSBORG

 • Art: Knot
 • Fångstdatum: 2017-06-04
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: VÄNERSBORG

 • Art: Abborre
 • Fångstdatum: 2017-06-02
 • Fångstplats: Velanda
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: VÄNERSBORG

 • Art: Sarv
 • Fångstdatum: 2017-06-22
 • Fångstplats: Vänern
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: VÄNERSBORG

 • Art: Sutare
 • Fångstdatum: 2017-07-03
 • Fångstplats: Vänern
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: VÄNERSBORG

 • Art: Braxen
 • Fångstdatum: 2017-07-06
 • Fångstplats: Vänern
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: VÄNERSBORG

 • Art: Långa
 • Fångstdatum: 2017-07-20
 • Fångstplats: Orustfjorden
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: VÄNERSBORG

 • Art: Gråsej
 • Fångstdatum: 2017-07-20
 • Fångstplats: Orustfjorden
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: VÄNERSBORG

 • Art: Blågylta
 • Fångstdatum: 2017-07-20
 • Fångstplats: Orustfjorden
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: VÄNERSBORG

 • Art: Stensnultra
 • Fångstdatum: 2017-08-30
 • Fångstplats: Orustfjorden
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: VÄNERSBORG


Annonser