Tobias Karlsson

 • Art: Abborre
 • Fångstdatum: 2014-06-01
 • Fångstplats: Örby, öresjön
 • Fångstmetod: Trolling
 • Ort: Kinnahult

 • Art: Sarv
 • Fångstdatum: 2014-06-01
 • Fångstplats: Örby, öresjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Kinnahult

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2014-06-01
 • Fångstplats: Örby, Öresjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Kinnahult

 • Art: Gädda
 • Fångstdatum: 2014-06-01
 • Fångstplats: Örby, Öresjön
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Kinnahult

 • Art: Gädda
 • Fångstdatum: 2014-06-01
 • Fångstplats: Örby, Öresjön
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Kinnahult

 • Art: Berggylta
 • Fångstdatum: 2014-07-20
 • Fångstplats: Glommen, Piren
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Kinnahult

 • Art: Gråsej
 • Fångstdatum: 2014-07-19
 • Fångstplats: Träslövsläge, Varberg
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Kinnahult

 • Art: Makrill
 • Fångstdatum: 2014-07-12
 • Fångstplats: Träslövsläge, Varberg
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Kinnahult

 • Art: Torsk
 • Fångstdatum: 2014-07-05
 • Fångstplats: Träslövsläge, Varberg
 • Fångstmetod:
 • Ort: Kinnahult

 • Art: Bergstorsk
 • Fångstdatum: 2014-07-12
 • Fångstplats: Träslövsläge, Varberg
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Kinnahult

 • Art: Rödspätta
 • Fångstdatum: 2014-07-20
 • Fångstplats: Glommen, Piren
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Kinnahult

 • Art: Sandskädda
 • Fångstdatum: 2014-07-20
 • Fångstplats: Glommen, Piren
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Kinnahult

 • Art: Blågylta
 • Fångstdatum: 2014-07-20
 • Fångstplats: Glommen, Piren
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Kinnahult

AKTUELLT

Annonser