Tobias Jensäter

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2017-06-03
 • Fångstplats: Härlanda Tjärn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Öjersjö

 • Art: Abborre
 • Fångstdatum: 2017-06-06
 • Fångstplats: Hålsjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Öjersjö

 • Art: Näbbgädda
 • Fångstdatum: 2017-06-10
 • Fångstplats: Hinsholmen
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Öjersjö

 • Art: Guldfisk
 • Fångstdatum: 2017-06-11
 • Fångstplats: Damm Göteborg
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Öjersjö

 • Art: Ruda
 • Fångstdatum: 2017-06-11
 • Fångstplats: Damm Göteborg
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Öjersjö

 • Art: Id
 • Fångstdatum: 2017-06-11
 • Fångstplats: Vallgraven
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Öjersjö

 • Art: Svartmunnad smörbult
 • Fångstdatum: 2017-06-11
 • Fångstplats: Lindsvägen 14
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Öjersjö

 • Art: Stäm
 • Fångstdatum: 2017-06-14
 • Fångstplats: Vallgraven
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Öjersjö

 • Art: Storspigg
 • Fångstdatum: 2017-06-21
 • Fångstplats: Östersjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Öjersjö

 • Art: Groplöja
 • Fångstdatum: 2017-06-22
 • Fångstplats: Östersjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Öjersjö

 • Art: Öring
 • Fångstdatum: 2017-06-28
 • Fångstplats: Storån Jämtland
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Öjersjö

 • Art: Röding
 • Fångstdatum: 2017-06-29
 • Fångstplats: Lilla Acksjön
 • Fångstmetod: Trolling
 • Ort: Öjersjö

 • Art: Gös
 • Fångstdatum: 2017-07-13
 • Fångstplats: Ottnaren
 • Fångstmetod: Trolling
 • Ort: Öjersjö

 • Art: Gädda
 • Fångstdatum: 2017-07-13
 • Fångstplats: Ottnaren
 • Fångstmetod: Trolling
 • Ort: Öjersjö

 • Art: Björkna
 • Fångstdatum: 2017-07-14
 • Fångstplats: Ottnaren
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Öjersjö

 • Art: Björkna
 • Fångstdatum: 2017-07-14
 • Fångstplats: Ottnaren
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Öjersjö

 • Art: Svart smörbult
 • Fångstdatum: 2017-07-19
 • Fångstplats: Stora sjöholmen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Öjersjö

 • Art: Stensnultra
 • Fångstdatum: 2017-07-20
 • Fångstplats: Stora sjöholmen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Öjersjö

 • Art: Berggylta
 • Fångstdatum: 2017-07-22
 • Fångstplats: Halleskär
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Öjersjö

 • Art: Torsk
 • Fångstdatum: 2017-07-22
 • Fångstplats: Halleskär
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Öjersjö

 • Art: Berggylta
 • Fångstdatum: 2017-07-22
 • Fångstplats: Halleskär
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Öjersjö

 • Art: Makrill
 • Fångstdatum: 2017-07-22
 • Fångstplats: Vinga
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Öjersjö

 • Art: Bleka (lyrtorsk)
 • Fångstdatum: 2017-07-22
 • Fångstplats: Vinga
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Öjersjö

 • Art: Benlöja
 • Fångstdatum: 2017-07-26
 • Fångstplats: Vallgraven
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Öjersjö

 • Art: Sarv
 • Fångstdatum: 2017-07-27
 • Fångstplats: Vallgraven
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Öjersjö

 • Art: Skärsnultra
 • Fångstdatum: 2017-08-09
 • Fångstplats: Marstrand
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Öjersjö

 • Art: Gråsej
 • Fångstdatum: 2017-08-09
 • Fångstplats: Marstrand
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Öjersjö

 • Art: Blågylta
 • Fångstdatum: 2017-08-09
 • Fångstplats: Marstrand
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Öjersjö

 • Art: Elritsa
 • Fångstdatum: 2017-08-11
 • Fångstplats: Delsjöbäcken
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Öjersjö

 • Art: Oxsimpa
 • Fångstdatum: 2017-08-11
 • Fångstplats: Marstrands
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Öjersjö

 • Art: Rötsimpa
 • Fångstdatum: 2017-08-11
 • Fångstplats: Marstrand
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Öjersjö

 • Art: Vitling
 • Fångstdatum: 2017-08-14
 • Fångstplats: Nord Koster
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Öjersjö

 • Art: Regnbåge
 • Fångstdatum: 2017-08-21
 • Fångstplats: Sjölyckan
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Öjersjö

 • Art: Skrubbskädda
 • Fångstdatum: 2017-08-26
 • Fångstplats: Saltholmen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Öjersjö


Annonser