Susann Stolt

 • Längd: 100 cm
 • Fångstdatum: 2016-06-05
 • Fångstplats: Barken
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Susann Stolt
 • Ort: Siljansnäs

 • Längd: 101 cm
 • Fångstdatum: 2016-06-18
 • Fångstplats: siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Susann Stolt
 • Ort: Siljansnäs

 • Längd: 100 cm
 • Fångstdatum: 2016-06-18
 • Fångstplats: siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Susann Stolt
 • Ort: Siljansnäs

 • Längd: 100 cm
 • Fångstdatum: 2016-06-20
 • Fångstplats: siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Susann Stolt
 • Ort: Siljansnäs

 • Längd: 112 cm
 • Fångstdatum: 2016-07-04
 • Fångstplats: siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Susann Stolt
 • Ort: Siljansnäs

 • Längd: 116 cm
 • Fångstdatum: 2016-07-14
 • Fångstplats: siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Susann Stolt
 • Ort: Siljansnäs

 • Längd: 100 cm
 • Fångstdatum: 2016-07-15
 • Fångstplats: siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Susann Stolt
 • Ort: Siljansnäs

 • Längd: 110 cm
 • Fångstdatum: 2016-07-15
 • Fångstplats: siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Susann Stolt
 • Ort: Siljansnäs

 • Längd: 108 cm
 • Fångstdatum: 2016-07-18
 • Fångstplats: siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Susann Stolt
 • Ort: Siljansnäs

 • Längd: 101 cm
 • Fångstdatum: 2016-07-18
 • Fångstplats: siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Susann Stolt
 • Ort: Siljansnäs

 • Längd: 115 cm
 • Fångstdatum: 2016-07-20
 • Fångstplats: siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Susann Stolt
 • Ort: Siljansnäs

 • Längd: 107 cm
 • Fångstdatum: 2016-07-21
 • Fångstplats: siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Susann Stolt
 • Ort: Siljansnäs

 • Längd: 100 cm
 • Fångstdatum: 2016-07-29
 • Fångstplats: siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Susann Stolt
 • Ort: Siljansnäs

 • Längd: 110 cm
 • Fångstdatum: 2016-09-24
 • Fångstplats: siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Susann Stolt
 • Ort: Siljansnäs

AKTUELLT

Annonser