susann stolt

 • Längd: 116 cm
 • Fångstdatum: 2013-04-20
 • Fångstplats: siljan
 • Fångstmetod: Isfiske
 • Namn: susann stolt
 • Ort: siljansnäs

 • Längd: 106 cm
 • Fångstdatum: 2013-05-25
 • Fångstplats: siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: susann stolt
 • Ort: siljansnäs

 • Längd: 100 cm
 • Fångstdatum: 2013-05-29
 • Fångstplats: siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: susann stolt
 • Ort: siljansnäs

 • Längd: 100 cm
 • Fångstdatum: 2013-05-29
 • Fångstplats: siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: susann stolt
 • Ort: siljansnäs

 • Längd: 103 cm
 • Fångstdatum: 2013-06-24
 • Fångstplats: dalarna
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: susann stolt
 • Ort: siljansnäs

 • Längd: 103 cm
 • Fångstdatum: 2013-06-28
 • Fångstplats: dalarna
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: susann stolt
 • Ort: siljansnäs

 • Längd: 112 cm
 • Fångstdatum: 2013-06-28
 • Fångstplats: dalarna
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: susann stolt
 • Ort: siljansnäs

 • Längd: 103 cm
 • Fångstdatum: 2013-06-28
 • Fångstplats: dalarna
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: susann stolt
 • Ort: siljansnäs

 • Längd: 112 cm
 • Fångstdatum: 2013-07-03
 • Fångstplats: dalarna
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Namn: susann stolt
 • Ort: siljansnäs

 • Längd: 107 cm
 • Fångstdatum: 2013-07-08
 • Fångstplats: siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: susann stolt
 • Ort: siljansnäs

 • Längd: 108 cm
 • Fångstdatum: 2013-07-08
 • Fångstplats: Siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: susann stolt
 • Ort: siljansnäs

 • Längd: 102 cm
 • Fångstdatum: 2013-07-10
 • Fångstplats: siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: susann stolt
 • Ort: siljansnäs

 • Längd: 119 cm
 • Fångstdatum: 2013-07-10
 • Fångstplats: siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: susann stolt
 • Ort: siljansnäs

 • Längd: 101 cm
 • Fångstdatum: 2013-07-11
 • Fångstplats: siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: susann stolt
 • Ort: siljansnäs

 • Längd: 115 cm
 • Fångstdatum: 2013-07-12
 • Fångstplats: siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: susann stolt
 • Ort: siljansnäs

 • Längd: 100 cm
 • Fångstdatum: 2013-07-13
 • Fångstplats: siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: susann stolt
 • Ort: siljansnäs

 • Längd: 106 cm
 • Fångstdatum: 2013-07-14
 • Fångstplats: siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: susann stolt
 • Ort: siljansnäs

 • Längd: 117 cm
 • Fångstdatum: 2013-07-16
 • Fångstplats: siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: susann stolt
 • Ort: siljansnäs

 • Längd: 116 cm
 • Fångstdatum: 2013-07-24
 • Fångstplats: siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: susann stolt
 • Ort: siljansnäs

 • Längd: 101 cm
 • Fångstdatum: 2013-07-24
 • Fångstplats: siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: susann stolt
 • Ort: siljansnäs

 • Längd: 103 cm
 • Fångstdatum: 2013-07-26
 • Fångstplats: siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: susann stolt
 • Ort: siljansnäs

 • Längd: 105 cm
 • Fångstdatum: 2013-07-31
 • Fångstplats: siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: susann stolt
 • Ort: siljansnäs

 • Längd: 100 cm
 • Fångstdatum: 2013-08-02
 • Fångstplats: siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: susann stolt
 • Ort: siljansnäs

 • Längd: 111 cm
 • Fångstdatum: 2013-09-01
 • Fångstplats: runn
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: susann stolt
 • Ort: siljansnäs

 • Längd: 102 cm
 • Fångstdatum: 2013-09-07
 • Fångstplats: insjön
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: susann stolt
 • Ort: siljansnäs

 • Längd: 106 cm
 • Fångstdatum: 2013-09-21
 • Fångstplats: siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: susann stolt
 • Ort: siljansnäs

 • Längd: 102 cm
 • Fångstdatum: 2013-10-19
 • Fångstplats: siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: susann stolt
 • Ort: siljansnäs

AKTUELLT

Annonser