Sam Helldal

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2019-06-17
 • Fångstplats: Byasjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Glommen

 • Art: Svart smörbult
 • Fångstdatum: 2019-06-21
 • Fångstplats: Glommen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Glommen

 • Art: Näbbgädda
 • Fångstdatum: 2019-06-30
 • Fångstplats: Glommen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Glommen

 • Art: Berggylta
 • Fångstdatum: 2019-07-08
 • Fångstplats: Strömstad
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Glommen

 • Art: Blågylta
 • Fångstdatum: 2019-07-08
 • Fångstplats: Strömstad
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Glommen

 • Art: Stensnultra
 • Fångstdatum: 2019-07-08
 • Fångstplats: Strömstad
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Glommen

 • Art: Skärsnultra
 • Fångstdatum: 2019-07-09
 • Fångstplats: Strömstad
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Glommen

 • Art: Torsk
 • Fångstdatum: 2019-07-09
 • Fångstplats: Strömstad
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Glommen

 • Art: Tejstefisk
 • Fångstdatum: 2019-07-10
 • Fångstplats: Strömstad
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Glommen

 • Art: Vitling
 • Fångstdatum: 2019-07-11
 • Fångstplats: Strömstad
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Glommen

 • Art: Braxen
 • Fångstdatum: 2019-07-25
 • Fångstplats: Humsjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Glommen

 • Art: Skrubbskädda
 • Fångstdatum: 2019-08-05
 • Fångstplats: Olofsbo
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Glommen

 • Art: Abborre
 • Fångstdatum: 2019-08-12
 • Fångstplats: Byasjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Glommen

 • Art: Sarv
 • Fångstdatum: 2019-08-12
 • Fångstplats: Byasjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Glommen

 • Art: Färna
 • Fångstdatum: 2019-08-13
 • Fångstplats: Ätran
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Glommen


Annonser