rasmus kisker

 • Art: Makrill
 • Fångstdatum: 2016-06-05
 • Fångstplats: Tjörn
 • Fångstmetod: Trolling
 • Ort: GÖTEBORG

 • Art: Tångsnälla
 • Fångstdatum: 2016-06-04
 • Fångstplats: Tjörn
 • Fångstmetod: Flugfiske
 • Ort: GÖTEBORG

 • Art: Sill/strömming
 • Fångstdatum: 2016-06-04
 • Fångstplats: Tjörn
 • Fångstmetod: Flugfiske
 • Ort: GÖTEBORG

 • Art: Skärsnultra
 • Fångstdatum: 2016-06-03
 • Fångstplats: Tjörn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: GÖTEBORG

 • Art: Abborre
 • Fångstdatum: 2016-08-01
 • Fångstplats: Mölnlycke
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: GÖTEBORG

 • Art: Berggylta
 • Fångstdatum: 2016-08-03
 • Fångstplats: Tjörn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: GÖTEBORG

 • Art: guldfisk
 • Fångstdatum: 2016-06-01
 • Fångstplats: göteborg
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: GÖTEBORG

 • Art: Näbbgädda
 • Fångstdatum: 2016-08-02
 • Fångstplats: tjörn
 • Fångstmetod: Trolling
 • Ort: GÖTEBORG

 • Art: svart smörbult
 • Fångstdatum: 2016-08-04
 • Fångstplats: tjörn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: GÖTEBORG

 • Art: bergstubb
 • Fångstdatum: 2016-08-04
 • Fångstplats: tjörn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: GÖTEBORG

 • Art: större kantnål
 • Fångstdatum: 2016-08-04
 • Fångstplats: tjörn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: GÖTEBORG

 • Art: rötsimpa
 • Fångstdatum: 2016-07-05
 • Fångstplats: tjörn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: GÖTEBORG

 • Art: Gråsej
 • Fångstdatum: 2016-07-31
 • Fångstplats: tjörn
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: GÖTEBORG

 • Art: randig sjökock
 • Fångstdatum: 2016-08-02
 • Fångstplats: tjörn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: GÖTEBORG

 • Art: Sandskädda
 • Fångstdatum: 2016-08-04
 • Fångstplats: tjörn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: GÖTEBORG

 • Art: Blågylta
 • Fångstdatum: 2016-08-03
 • Fångstplats: tjörn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: GÖTEBORG

 • Art: stensnultra
 • Fångstdatum: 2016-08-02
 • Fångstplats: tjörn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: GÖTEBORG

 • Art: Skrubbskädda
 • Fångstdatum: 2016-08-02
 • Fångstplats: tjörn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: GÖTEBORG

 • Art: Torsk
 • Fångstdatum: 2016-07-01
 • Fångstplats: tjörn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: GÖTEBORG

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2016-08-02
 • Fångstplats: göteborg
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: GÖTEBORG

 • Art: svartmunnad smörbult
 • Fångstdatum: 2016-08-02
 • Fångstplats: tjörn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: GÖTEBORG

 • Art: Ruda
 • Fångstdatum: 2016-08-04
 • Fångstplats: göteborg
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: GÖTEBORG

 • Art: Braxen
 • Fångstdatum: 2016-08-02
 • Fångstplats: göteborg
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: GÖTEBORG

 • Art: Vitling
 • Fångstdatum: 2016-08-02
 • Fångstplats: göteborg
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: GÖTEBORG

 • Art: storspigg
 • Fångstdatum: 2016-08-03
 • Fångstplats: göteborg
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: GÖTEBORG

AKTUELLT

Annonser