Rasmus Johansson

 • Art: Braxen
 • Fångstdatum: 2014-06-01
 • Fångstplats: Säveån
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Alingsås

 • Art: Abborre
 • Fångstdatum: 2014-06-07
 • Fångstplats: Köllerna
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Alingsås

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2014-06-07
 • Fångstplats: Köllerna
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Alingsås

 • Art: Id
 • Fångstdatum: 2014-06-01
 • Fångstplats: Säveån
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Alingsås

 • Art: Gös
 • Fångstdatum: 2014-06-11
 • Fångstplats: Mjörn
 • Fångstmetod: Trolling
 • Ort: Alingsås

 • Art: Elritsa
 • Fångstdatum: 2014-06-20
 • Fångstplats: Bäck
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Alingsås

 • Art: Stor spigg
 • Fångstdatum: 2014-07-05
 • Fångstplats: Mjörn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Alingsås

 • Art: Gädda
 • Fångstdatum: 2014-07-16
 • Fångstplats: Gerdsken
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Alingsås

AKTUELLT

Annonser