Rasmus Bäcklund

 • Art: Gädda
 • Fångstdatum: 2014-06-01
 • Fångstplats: sävelången
 • Fångstmetod: Trolling
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Abborre
 • Fångstdatum: 2014-06-02
 • Fångstplats: aspen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2014-06-02
 • Fångstplats: aspen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Sutare
 • Fångstdatum: 2014-06-01
 • Fångstplats: rellsjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: elritsa
 • Fångstdatum: 2014-06-01
 • Fångstplats: rellsjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: stationär/bäcköring
 • Fångstdatum: 2014-06-03
 • Fångstplats: säveån, stenkullen
 • Fångstmetod: Flugfiske
 • Ort: Olofstorp

 • Art: stäm
 • Fångstdatum: 2014-06-02
 • Fångstplats: aspen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Gräskarp
 • Fångstdatum: 2014-06-02
 • Fångstplats: damm, västra götaland
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: benlöja
 • Fångstdatum: 2014-06-02
 • Fångstplats: aspen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Berggylta
 • Fångstdatum: 2014-06-07
 • Fångstplats: gullmarn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Makrill
 • Fångstdatum: 2014-06-07
 • Fångstplats: gullmarn
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Sandskädda
 • Fångstdatum: 2014-06-07
 • Fångstplats: gullmarn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Skrubbskädda
 • Fångstdatum: 2014-06-07
 • Fångstplats: gullmarn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Torsk
 • Fångstdatum: 2014-06-07
 • Fångstplats: gullmarn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: stensnultra
 • Fångstdatum: 2014-06-07
 • Fångstplats: gullmarn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Ruda
 • Fångstdatum: 2014-06-08
 • Fångstplats: Svankällan
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Storspigg
 • Fångstdatum: 2014-06-16
 • Fångstplats: Göta älv
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Svartmunnad smörbult
 • Fångstdatum: 2014-06-16
 • Fångstplats: Göta älv/Gbg hamn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Havsöring
 • Fångstdatum: 2014-06-16
 • Fångstplats: Göta älv/Gbg hamn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Id
 • Fångstdatum: 2014-06-18
 • Fångstplats: Aspen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: småspigg
 • Fångstdatum: 2014-07-23
 • Fångstplats: gråbo
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Gös
 • Fångstdatum: 2014-06-19
 • Fångstplats: delsjön
 • Fångstmetod: Vertikalfiske
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Bleka (lyrtorsk)
 • Fångstdatum: 2014-07-24
 • Fångstplats: orust
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Olofstorp

 • Art: svart smörbult
 • Fångstdatum: 2014-07-17
 • Fångstplats: gullmarn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Sill/strömming
 • Fångstdatum: 2014-07-02
 • Fångstplats: gullmarn
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Rödspätta
 • Fångstdatum: 2014-06-27
 • Fångstplats: gullmarn
 • Fångstmetod:
 • Ort: Olofstorp

 • Art: randig sjökock
 • Fångstdatum: 2014-08-01
 • Fångstplats: gullmarn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: lerstubb
 • Fångstdatum: 2014-07-09
 • Fångstplats: orust
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: rötsimpa
 • Fångstdatum: 2014-08-02
 • Fångstplats: gullmarn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: sandstubb
 • Fångstdatum: 2014-07-01
 • Fångstplats: gullmarn
 • Fångstmetod:
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Näbbgädda
 • Fångstdatum: 2014-08-01
 • Fångstplats: gullmarn
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Olofstorp

 • Art: bergstubb
 • Fångstdatum: 2014-07-16
 • Fångstplats: gullmarn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: oxsimpa
 • Fångstdatum: 2014-07-31
 • Fångstplats: gullmarn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Braxen
 • Fångstdatum: 2014-07-26
 • Fångstplats: skåne
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Björkna
 • Fångstdatum: 2014-07-24
 • Fångstplats: skåne
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Sarv
 • Fångstdatum: 2014-07-15
 • Fångstplats: orust
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: sandkrypare
 • Fångstdatum: 2014-07-23
 • Fångstplats: skåne
 • Fångstmetod:
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Harr
 • Fångstdatum: 2014-07-30
 • Fångstplats: idre
 • Fångstmetod: Flugfiske
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Bäckröding
 • Fångstdatum: 2014-07-29
 • Fångstplats: idre
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Färna
 • Fångstdatum: 2014-07-19
 • Fångstplats: skåne
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: skärsnultra
 • Fångstdatum: 2014-07-01
 • Fångstplats: gullmarn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: gärs
 • Fångstdatum: 2014-07-24
 • Fångstplats: skåne
 • Fångstmetod:
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Blågylta
 • Fångstdatum: 2014-08-01
 • Fångstplats: lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: grässnultra
 • Fångstdatum: 2014-08-01
 • Fångstplats: lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: tunga
 • Fångstdatum: 2014-08-02
 • Fångstplats: orust
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: tånglake
 • Fångstdatum: 2014-08-02
 • Fångstplats: orust
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Ål
 • Fångstdatum: 2014-07-16
 • Fångstplats: orust
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Gråsej
 • Fångstdatum: 2014-07-15
 • Fångstplats: orust
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Vitling
 • Fångstdatum: 2014-08-18
 • Fångstplats: lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Fjärsing
 • Fångstdatum: 2014-08-19
 • Fångstplats: lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

AKTUELLT

Annonser