Rasmus Bäcklund

 • Art: Abborre
 • Fångstdatum: 2013-06-02
 • Fångstplats: Älsjön
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2013-06-02
 • Fångstplats: Älsjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Gädda
 • Fångstdatum: 2013-06-02
 • Fångstplats: Stora härsjön
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Löja
 • Fångstdatum: 2013-06-03
 • Fångstplats: Säveån
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: bäcköring
 • Fångstdatum: 2013-06-03
 • Fångstplats: bäck
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Regnbåge
 • Fångstdatum: 2013-06-14
 • Fångstplats: kullsjön
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Braxen
 • Fångstdatum: 2013-06-06
 • Fångstplats: Dalälven
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Insjööring
 • Fångstdatum: 2013-06-06
 • Fångstplats: Tjärn
 • Fångstmetod: Flugfiske
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Gråsej
 • Fångstdatum: 2013-06-07
 • Fångstplats: styrsö
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Torsk
 • Fångstdatum: 2013-06-07
 • Fångstplats: styrsö
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Havsöring
 • Fångstdatum: 2013-06-07
 • Fångstplats: saltholmen
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Olofstorp

 • Art: svart smörbult
 • Fångstdatum: 2013-06-07
 • Fångstplats: saltholmen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: stensnultra
 • Fångstdatum: 2013-06-07
 • Fångstplats: styrsö
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: rötsimpa
 • Fångstdatum: 2013-06-07
 • Fångstplats: styrsö
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: hornsimpa
 • Fångstdatum: 2013-06-07
 • Fångstplats: styrsö
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Sutare
 • Fångstdatum: 2013-06-07
 • Fångstplats: damm, i en park
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Näbbgädda
 • Fångstdatum: 2013-06-09
 • Fångstplats: Jörlanda
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Olofstorp

 • Art: elritsa
 • Fångstdatum: 2013-06-11
 • Fångstplats: långvatten
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Regnbåge
 • Fångstdatum: 2013-06-14
 • Fångstplats: kullsjön
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Sik
 • Fångstdatum: 2013-06-22
 • Fångstplats: Svartåtjärn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Id
 • Fångstdatum: 2013-06-24
 • Fångstplats: Bäck
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Rödspätta
 • Fångstdatum: 2013-06-28
 • Fångstplats: Strömstad, Capri
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Skärsnultra
 • Fångstdatum: 2013-06-28
 • Fångstplats: Strömstad, Capri
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Sandstubb
 • Fångstdatum: 2013-06-28
 • Fångstplats: Strömstad, Capri.
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Makrill
 • Fångstdatum: 2013-06-29
 • Fångstplats: Strömstad, Capri
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Gräskarp
 • Fångstdatum: 2013-07-01
 • Fångstplats: Damm, i en park
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Sarv
 • Fångstdatum: 2013-07-08
 • Fångstplats: Sjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Björkna
 • Fångstdatum: 2013-07-13
 • Fångstplats: Ellenösjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Gärs
 • Fångstdatum: 2013-07-13
 • Fångstplats: Ellenösjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Gös
 • Fångstdatum: 2013-07-12
 • Fångstplats: Ellenösjön
 • Fångstmetod: Trolling
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Ruda
 • Fångstdatum: 2013-07-28
 • Fångstplats: Dammen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Fjällkarp
 • Fångstdatum: 2013-08-12
 • Fångstplats: Svarttjärn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: stäm
 • Fångstdatum: 2013-08-14
 • Fångstplats: säveån
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Skrubbskädda
 • Fångstdatum: 2013-08-15
 • Fångstplats: Önnereds brygga
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Berggylta
 • Fångstdatum: 2013-08-17
 • Fångstplats: Vinga
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

 • Art: Berggylta
 • Fångstdatum: 2013-08-17
 • Fångstplats: Vinga
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Olofstorp

AKTUELLT

Annonser