Per Lindh

 • Art: Abborre
 • Fångstdatum: 2013-06-16
 • Fångstplats: Storuman
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Storuman

 • Art: Harr
 • Fångstdatum: 2013-06-20
 • Fångstplats: Storuman
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Storuman

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2013-07-07
 • Fångstplats: Storuman
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Storuman

 • Art: Stäm
 • Fångstdatum: 2013-07-16
 • Fångstplats: Flottningsdammen, Örträsk
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Storuman

 • Art: Elritsa
 • Fångstdatum: 2013-07-17
 • Fångstplats: Bäck
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Storuman

 • Art: Insjööring
 • Fångstdatum: 2013-07-20
 • Fångstplats: Storuman, hemma på bryggan
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Storuman

 • Art: Bäcköring
 • Fångstdatum: 2013-07-21
 • Fångstplats: Bäck
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Storuman

AKTUELLT

Annonser