Oscar Axelsson

 • Art: Abborre
 • Fångstdatum: 2013-06-01
 • Fångstplats: Hjälmaren
 • Fångstmetod: Trolling
 • Ort: glanshammar

 • Art: Gädda
 • Fångstdatum: 2013-06-07
 • Fångstplats: Hjälmaren
 • Fångstmetod: Jerkfiske
 • Ort: glanshammar

 • Art: Braxen
 • Fångstdatum: 2013-06-08
 • Fångstplats: Hjälmaren
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: glanshammar

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2013-06-16
 • Fångstplats: hjälmaren
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: glanshammar

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2013-06-16
 • Fångstplats: hjälmaren
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: glanshammar

 • Art: Sarv
 • Fångstdatum: 2013-06-23
 • Fångstplats: Hjälmaren
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: glanshammar

 • Art: Björkna
 • Fångstdatum: 2013-06-23
 • Fångstplats: Hjälmaren
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: glanshammar

 • Art: gärs
 • Fångstdatum: 2013-06-23
 • Fångstplats: Hjälmaren
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: glanshammar

 • Art: storspigg
 • Fångstdatum: 2013-07-17
 • Fångstplats: väddö
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: glanshammar

 • Art: Makrill
 • Fångstdatum: 2013-07-22
 • Fångstplats: lysekil
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: glanshammar

AKTUELLT

Annonser