Melker Durell

 • Art: Svartmunnad smörbult
 • Fångstdatum: 2017-06-11
 • Fångstplats: Göteborg
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Kungsbacka

 • Art: Stäm
 • Fångstdatum: 2017-06-17
 • Fångstplats: Aspen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Kungsbacka

 • Art: Löja
 • Fångstdatum: 2017-06-17
 • Fångstplats: Aspen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Kungsbacka

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2017-06-17
 • Fångstplats: Svarttjärn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Kungsbacka

 • Art: Sutare
 • Fångstdatum: 2017-06-17
 • Fångstplats: Svarttjärn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Kungsbacka

 • Art: Elritsa
 • Fångstdatum: 2017-06-17
 • Fångstplats: Bäck Göteborg
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Kungsbacka

 • Art: Bergstubb
 • Fångstdatum: 2017-06-18
 • Fångstplats: Lerkil
 • Fångstmetod: Flugfiske
 • Ort: Kungsbacka

 • Art: Storspigg
 • Fångstdatum: 2017-06-18
 • Fångstplats: Lerkil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Kungsbacka

 • Art: Skärsnultra
 • Fångstdatum: 2017-06-18
 • Fångstplats: Lerkil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Kungsbacka

 • Art: Stensnultra
 • Fångstdatum: 2017-06-18
 • Fångstplats: Lerkil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Kungsbacka

 • Art: Svart smörbult
 • Fångstdatum: 2017-06-18
 • Fångstplats: Lerkil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Kungsbacka

 • Art: Ruda
 • Fångstdatum: 2017-06-25
 • Fångstplats: Göteborg
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Kungsbacka

 • Art: Regnbåge
 • Fångstdatum: 2017-06-26
 • Fångstplats: Göteborg
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Kungsbacka

 • Art: Öring
 • Fångstdatum: 2017-06-26
 • Fångstplats: Göteborg
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Kungsbacka

 • Art: Makrill
 • Fångstdatum: 2017-07-02
 • Fångstplats: V Lerkil
 • Fångstmetod: Trolling
 • Ort: Kungsbacka

 • Art: Guldfisk
 • Fångstdatum: 2017-07-08
 • Fångstplats: Damm Lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Kungsbacka

 • Art: Blågylta
 • Fångstdatum: 2017-07-08
 • Fångstplats: Bastevik
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Kungsbacka

 • Art: Torsk
 • Fångstdatum: 2017-07-08
 • Fångstplats: Alsbäck
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Kungsbacka

 • Art: Vitling
 • Fångstdatum: 2017-07-08
 • Fångstplats: Alsbäck
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Kungsbacka

 • Art: Randig sjökock
 • Fångstdatum: 2017-07-08
 • Fångstplats: Alsbäck
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Kungsbacka

 • Art: Näbbgädda
 • Fångstdatum: 2017-07-08
 • Fångstplats: Alsbäck
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Kungsbacka

 • Art: Sandskädda
 • Fångstdatum: 2017-07-08
 • Fångstplats: Alsbäck
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Kungsbacka

 • Art: Rötsimpa
 • Fångstdatum: 2017-07-08
 • Fångstplats: Alsbäck
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Kungsbacka

 • Art: Gråsej
 • Fångstdatum: 2017-07-15
 • Fångstplats: Måseskär
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Kungsbacka

 • Art: Fjärsing
 • Fångstdatum: 2017-07-15
 • Fångstplats: Måseskär
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Kungsbacka

 • Art: Berggylta
 • Fångstdatum: 2017-07-15
 • Fångstplats: Måseskär
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Kungsbacka

 • Art: Skrubbskädda
 • Fångstdatum: 2017-07-17
 • Fångstplats: Käringön
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Kungsbacka

 • Art: Pirål
 • Fångstdatum: 2017-07-18
 • Fångstplats: Gullmaren
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Kungsbacka

 • Art: Glyskolja
 • Fångstdatum: 2017-07-18
 • Fångstplats: Gullmaren
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Kungsbacka

 • Art: Bleka (lyrtorsk)
 • Fångstdatum: 2017-07-19
 • Fångstplats: Vrak V Måseskär
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Kungsbacka

 • Art: Sandstubb
 • Fångstdatum: 2017-07-20
 • Fångstplats: Smarholmen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Kungsbacka

 • Art: Groplöja
 • Fångstdatum: 2017-07-31
 • Fångstplats: Skinnaregölen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Kungsbacka

 • Art: Abborre
 • Fångstdatum: 2017-08-04
 • Fångstplats: Äntasjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Kungsbacka

 • Art: Sarv
 • Fångstdatum: 2017-08-04
 • Fångstplats: Äntasjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Kungsbacka

 • Art: Lerstubb
 • Fångstdatum: 2017-08-08
 • Fångstplats: Vallda Sandö
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Kungsbacka

 • Art: Sjustrålig smörbult
 • Fångstdatum: 2017-08-21
 • Fångstplats: Videbergs hamn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Kungsbacka

 • Art: Siklöja
 • Fångstdatum: 2017-08-27
 • Fångstplats: Sjölyckan
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Kungsbacka

 • Art: Gärs
 • Fångstdatum: 2017-08-31
 • Fångstplats: Sjölyckan
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Kungsbacka

 • Art: Stensimpa
 • Fångstdatum: 2017-08-31
 • Fångstplats: Säveån
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Kungsbacka


Annonser