Max Jonsson

 • Art: Abborre
 • Fångstdatum: 2017-06-03
 • Fångstplats: Långsjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Linköping

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2017-06-17
 • Fångstplats: Långsjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Linköping

 • Art: Löja
 • Fångstdatum: 2017-06-17
 • Fångstplats: Långsjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Linköping

 • Art: Björkna
 • Fångstdatum: 2017-07-01
 • Fångstplats: Östersjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Linköping

 • Art: Braxen
 • Fångstdatum: 2017-07-01
 • Fångstplats: Östersjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Linköping

 • Art: Gädda
 • Fångstdatum: 2017-07-11
 • Fångstplats: Långsjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Linköping

 • Art: Sarv
 • Fångstdatum: 2017-07-12
 • Fångstplats: Kvarnån
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Linköping

 • Art: Gärs
 • Fångstdatum: 2017-07-26
 • Fångstplats: Kvarnån
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Linköping

 • Art: Svartmunnad smörbult
 • Fångstdatum: 2017-08-12
 • Fångstplats: Lindö kanal
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Linköping


Annonser