Måns Norberg

 • Art: Abborre
 • Fångstdatum: 2017-06-06
 • Fångstplats: Kungälv
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Kungälv

 • Art: Braxen
 • Fångstdatum: 2017-06-06
 • Fångstplats: Göta älv
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Kungälv

 • Art: Id
 • Fångstdatum: 2017-06-06
 • Fångstplats: Göta älv
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Kungälv

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2017-06-06
 • Fångstplats: Göta älv
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Kungälv


Annonser