Loa Lanner

 • Art: Björkna
 • Fångstdatum: 2017-08-30
 • Fångstplats: Snogeholmssjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Höör

 • Art: Näbbgädda
 • Fångstdatum: 2017-06-01
 • Fångstplats: Ön, Limhamn
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Höör

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2017-06-03
 • Fångstplats: Privat damm
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Höör

 • Art: Abborre
 • Fångstdatum: 2017-06-04
 • Fångstplats: Privat damm
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Höör

 • Art: Makrill
 • Fångstdatum: 2017-06-04
 • Fångstplats: Öresund
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Höör

 • Art: Guldfisk
 • Fångstdatum: 2017-06-05
 • Fångstplats: Privat damm
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Höör

 • Art: Gädda
 • Fångstdatum: 2017-06-05
 • Fångstplats: Snogeholmssjön
 • Fångstmetod: Trolling
 • Ort: Höör

 • Art: Id
 • Fångstdatum: 2017-06-06
 • Fångstplats: Privat damm
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Höör

 • Art: Öring
 • Fångstdatum: 2017-06-06
 • Fångstplats: Bråån
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Höör

 • Art: Sarv
 • Fångstdatum: 2017-06-10
 • Fångstplats: Lillsjön, Småland
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Höör

 • Art: Småspigg
 • Fångstdatum: 2017-06-22
 • Fångstplats: Bråån
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Höör

 • Art: Elritsa
 • Fångstdatum: 2017-06-22
 • Fångstplats: Bråån
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Höör

 • Art: Torsk
 • Fångstdatum: 2017-06-28
 • Fångstplats: Öresund
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Höör

 • Art: Gös
 • Fångstdatum: 2017-08-27
 • Fångstplats: Finjasjön
 • Fångstmetod: Trolling
 • Ort: Höör

 • Art: Sill/strömming
 • Fångstdatum: 2017-07-01
 • Fångstplats: Öresund
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Höör

 • Art: Svart smörbult
 • Fångstdatum: 2017-07-03
 • Fångstplats: Limhamn, Lagunen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Höör

 • Art: Sandskädda
 • Fångstdatum: 2017-07-03
 • Fångstplats: Gröna räcket
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Höör

 • Art: Skrubbskädda
 • Fångstdatum: 2017-07-03
 • Fångstplats: Limhamn, Lagunen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Höör

 • Art: Storspigg
 • Fångstdatum: 2017-06-05
 • Fångstplats: Limhamn, Lagunen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Höör

 • Art: Karp
 • Fångstdatum: 2017-07-05
 • Fångstplats: Privat damm
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Höör

 • Art: Stensnultra
 • Fångstdatum: 2017-07-08
 • Fångstplats: Kattvik hamn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Höör

 • Art: Skärsnultra
 • Fångstdatum: 2017-07-08
 • Fångstplats: Kattvik hamn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Höör

 • Art: Svart smörbult
 • Fångstdatum: 2017-07-08
 • Fångstplats: Kattvik hamn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Höör

 • Art: Blågylta
 • Fångstdatum: 2017-07-11
 • Fångstplats: Kattegatt
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Höör

 • Art: Taggmakrill
 • Fångstdatum: 2017-07-11
 • Fångstplats: Kattegatt
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Höör

 • Art: Knot
 • Fångstdatum: 2017-07-11
 • Fångstplats: Kattegatt
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Höör

 • Art: Glyskolja
 • Fångstdatum: 2017-07-11
 • Fångstplats: Kattegatt
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Höör

 • Art: Fjärsing
 • Fångstdatum: 2017-07-11
 • Fångstplats: Kattegatt
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Höör

 • Art: Gråsej
 • Fångstdatum: 2017-09-11
 • Fångstplats: Kattegatt
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Höör

 • Art: Svartmunnad smörbult
 • Fångstdatum: 2017-07-17
 • Fångstplats: Storarör
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Höör

 • Art: Benlöja
 • Fångstdatum: 2017-06-28
 • Fångstplats: Kalmar
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Höör

 • Art: Regnbåge
 • Fångstdatum: 2017-08-03
 • Fångstplats: Sallerupsdammen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Höör

 • Art: Berggylta
 • Fångstdatum: 2017-08-08
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Höör

 • Art: Bleka (lyrtorsk)
 • Fångstdatum: 2017-08-11
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Höör

 • Art: Grässnultra
 • Fångstdatum: 2017-08-08
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Höör

 • Art: Vitling
 • Fångstdatum: 2017-08-08
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Höör

 • Art: Mindre Kungsfisk
 • Fångstdatum: 2017-08-11
 • Fångstplats: Skagerack
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Höör

 • Art: Långa
 • Fångstdatum: 2017-08-11
 • Fångstplats: Skagerack
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Höör

 • Art: Svart smörbult
 • Fångstdatum: 2017-08-11
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Höör

 • Art: Sutare
 • Fångstdatum: 2017-08-21
 • Fångstplats: Damm, Skåne
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Höör

 • Art: Rödspätta
 • Fångstdatum: 2017-08-27
 • Fångstplats: Öresund
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Höör

 • Art: Sandkrypare
 • Fångstdatum: 2017-08-31
 • Fångstplats: Privat damm
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Höör

 • Art: Sandkrypare
 • Fångstdatum: 2017-08-31
 • Fångstplats: Privat damm
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Höör


Annonser