Kelvin Hylén

 • Art: Tångsnälla
 • Fångstdatum: 2018-06-04
 • Fångstplats: Bråtaviken
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Sjustrålig Smörbult
 • Fångstdatum: 2018-06-04
 • Fångstplats: Bråtaviken
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Elritsa
 • Fångstdatum: 2018-06-05
 • Fångstplats: Delsjöbäcken
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Näbbgädda
 • Fångstdatum: 2018-06-05
 • Fångstplats: Skytteviken
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Åsa

 • Art: Storspigg
 • Fångstdatum: 2018-06-05
 • Fångstplats: Bråtaviken
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Svart smörbult
 • Fångstdatum: 2018-06-05
 • Fångstplats: Bråtaviken
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Sandstubb
 • Fångstdatum: 2018-06-05
 • Fångstplats: Bråtaviken
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2018-06-06
 • Fångstplats: Ölmevallasjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Abborre
 • Fångstdatum: 2018-06-06
 • Fångstplats: Ölmevallasjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Skrubbskädda
 • Fångstdatum: 2018-06-12
 • Fångstplats: Bråtaviken
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Sill/strömming
 • Fångstdatum: 2018-07-01
 • Fångstplats: Bråtaviken
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Makrill
 • Fångstdatum: 2018-07-01
 • Fångstplats: Hästholmen
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Åsa

 • Art: Öring
 • Fångstdatum: 2018-06-23
 • Fångstplats: Hästholmen
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Åsa

 • Art: Björkna
 • Fångstdatum: 2018-07-06
 • Fångstplats: Helge å
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Braxen
 • Fångstdatum: 2018-07-06
 • Fångstplats: Helge å
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Lake
 • Fångstdatum: 2018-07-06
 • Fångstplats: Helge å
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Gärs
 • Fångstdatum: 2018-07-05
 • Fångstplats: Helge å
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Gös
 • Fångstdatum: 2018-07-06
 • Fångstplats: Helge å
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Solabborre
 • Fångstdatum: 2018-07-15
 • Fångstplats: Damm Anneberg
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Tunga
 • Fångstdatum: 2018-07-11
 • Fångstplats: Bråtaviken Åsa
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Stensnultra
 • Fångstdatum: 2018-07-17
 • Fångstplats: Bråtaviken Åsa
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Bergstubb
 • Fångstdatum: 2018-07-16
 • Fångstplats: Bråtaviken Åsa
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Lerstubb
 • Fångstdatum: 2018-07-16
 • Fångstplats: Bråtaviken Åsa
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Id
 • Fångstdatum: 2018-07-21
 • Fångstplats: Kungsbacka ån
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Löja
 • Fångstdatum: 2018-07-21
 • Fångstplats: Kungsbacka ån
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Mindre kantnål
 • Fångstdatum: 2018-07-26
 • Fångstplats: Bråtaviken
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Småspigg
 • Fångstdatum: 2018-07-25
 • Fångstplats: Gråbo
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Tångspigg
 • Fångstdatum: 2018-08-03
 • Fångstplats: Bråtaviken
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Större Kantnål
 • Fångstdatum: 2018-08-03
 • Fångstplats: Bråtaviken
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Ruda
 • Fångstdatum: 2018-08-06
 • Fångstplats: Näckrosdammen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Guldfisk
 • Fångstdatum: 2018-08-06
 • Fångstplats: Näckrosdammen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Karp
 • Fångstdatum: 2018-08-06
 • Fångstplats: Svarttjärn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Svartmunnad smörbult
 • Fångstdatum: 2018-08-07
 • Fångstplats: Feskekörka
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Vitling
 • Fångstdatum: 2018-08-08
 • Fångstplats: Marstrand
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Rödspätta
 • Fångstdatum: 2018-08-14
 • Fångstplats: Bråtaviken
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Vitling
 • Fångstdatum: 2018-08-08
 • Fångstplats: Marstrand
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Större Havsnål
 • Fångstdatum: 2018-08-17
 • Fångstplats: Bråtaviken
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Sarv
 • Fångstdatum: 2018-08-15
 • Fångstplats: Hasses Hemliga Plaskdamm
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Berggylta
 • Fångstdatum: 2018-08-18
 • Fångstplats: Södra Hamnen Lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Blågylta
 • Fångstdatum: 2018-08-21
 • Fångstplats: Släggö Lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Skärsnultra
 • Fångstdatum: 2018-08-21
 • Fångstplats: Släggö Lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Grässnultra
 • Fångstdatum: 2018-08-26
 • Fångstplats: Bastevik
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Gråsej
 • Fångstdatum: 2018-08-26
 • Fångstplats: Bastevik
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Rötsimpa
 • Fångstdatum: 2018-08-27
 • Fångstplats: Pinnevik
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Regnbåge
 • Fångstdatum: 2018-08-31
 • Fångstplats: Delsjödammarna
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Randig sjökock
 • Fångstdatum: 2018-08-28
 • Fångstplats: Havetshus brygga
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Taggmakrill
 • Fångstdatum: 2018-08-29
 • Fångstplats: Norra Hamnen Lysekil
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Åsa

 • Art: Tånglake
 • Fångstdatum: 2018-08-29
 • Fångstplats: Södra Hamnen Lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Sutare
 • Fångstdatum: 2018-08-31
 • Fångstplats: Svarttjärn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa


Annonser