Jörgen Carlsson

 • Längd: 110 cm
 • Fångstdatum: 2015-04-15
 • Fångstplats: Siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Jörgen Carlsson
 • Ort: Mora

 • Längd: 100 cm
 • Fångstdatum: 2015-04-18
 • Fångstplats: Siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Jörgen Carlsson
 • Ort: Mora

 • Längd: 108 cm
 • Fångstdatum: 2015-04-28
 • Fångstplats: Siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Jörgen Carlsson
 • Ort: Mora

 • Längd: 107 cm
 • Fångstdatum: 2015-04-28
 • Fångstplats: Siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Jörgen Carlsson
 • Ort: Mora

 • Längd: 100 cm
 • Fångstdatum: 2015-04-28
 • Fångstplats: Siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Jörgen Carlsson
 • Ort: Mora

 • Längd: 101 cm
 • Fångstdatum: 2015-04-28
 • Fångstplats: Siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Jörgen Carlsson
 • Ort: Mora

 • Längd: 126 cm
 • Fångstdatum: 2015-04-28
 • Fångstplats: Siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Jörgen Carlsson
 • Ort: Mora

 • Längd: 100 cm
 • Fångstdatum: 2015-05-15
 • Fångstplats: Siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Jörgen Carlsson
 • Ort: Mora

 • Längd: 102 cm
 • Fångstdatum: 2015-05-15
 • Fångstplats: Siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Jörgen Carlsson
 • Ort: Mora

 • Längd: 111 cm
 • Fångstdatum: 2015-06-05
 • Fångstplats: Siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Jörgen Carlsson
 • Ort: Mora

 • Längd: 111 cm
 • Fångstdatum: 2015-06-05
 • Fångstplats: Siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Jörgen Carlsson
 • Ort: Mora

 • Längd: 125 cm
 • Fångstdatum: 2015-07-04
 • Fångstplats: Siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Jörgen Carlsson
 • Ort: Mora

 • Längd: 103 cm
 • Fångstdatum: 2015-07-29
 • Fångstplats: Siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Jörgen Carlsson
 • Ort: Mora

 • Längd: 101 cm
 • Fångstdatum: 2015-07-31
 • Fångstplats: Orsasjön
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Jörgen Carlsson
 • Ort: Mora

 • Längd: 107 cm
 • Fångstdatum: 2015-07-31
 • Fångstplats: Orsasjön
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Jörgen Carlsson
 • Ort: Mora

 • Längd: 108 cm
 • Fångstdatum: 2015-08-01
 • Fångstplats: Orsasjön
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Jörgen Carlsson
 • Ort: Mora

 • Längd: 104 cm
 • Fångstdatum: 2015-08-09
 • Fångstplats: Orsasjön
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Jörgen Carlsson
 • Ort: Mora

 • Längd: 102 cm
 • Fångstdatum: 2015-09-10
 • Fångstplats: Orsasjön
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Jörgen Carlsson
 • Ort: Mora

 • Längd: 100 cm
 • Fångstdatum: 2015-09-19
 • Fångstplats: Siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Jörgen Carlsson
 • Ort: Mora

 • Längd: 110 cm
 • Fångstdatum: 2015-09-20
 • Fångstplats: Siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Jörgen Carlsson
 • Ort: Mora

 • Längd: 108 cm
 • Fångstdatum: 2015-09-25
 • Fångstplats: Siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Jörgen Carlsson
 • Ort: Mora

 • Längd: 126 cm
 • Fångstdatum: 2015-09-27
 • Fångstplats: Siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Jörgen Carlsson
 • Ort: Mora

 • Längd: 102 cm
 • Fångstdatum: 2015-09-28
 • Fångstplats: Siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Jörgen Carlsson
 • Ort: Mora

 • Längd: 111 cm
 • Fångstdatum: 2015-09-28
 • Fångstplats: Siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Jörgen Carlsson
 • Ort: Mora

 • Längd: 106 cm
 • Fångstdatum: 2015-09-28
 • Fångstplats: Siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Jörgen Carlsson
 • Ort: Mora

 • Längd: 114 cm
 • Fångstdatum: 2015-10-01
 • Fångstplats: Siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Jörgen Carlsson
 • Ort: Mora

 • Längd: 101 cm
 • Fångstdatum: 2015-09-26
 • Fångstplats: Siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Jörgen Carlsson
 • Ort: Mora

 • Längd: 109 cm
 • Fångstdatum: 2015-10-04
 • Fångstplats: Siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Jörgen Carlsson
 • Ort: Mora

 • Längd: 112 cm
 • Fångstdatum: 2015-10-06
 • Fångstplats: Siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Jörgen Carlsson
 • Ort: Mora

 • Längd: 103 cm
 • Fångstdatum: 2015-10-08
 • Fångstplats: Siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Jörgen Carlsson
 • Ort: Mora

 • Längd: 111 cm
 • Fångstdatum: 2015-10-15
 • Fångstplats: Siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Jörgen Carlsson
 • Ort: Mora

 • Längd: 103 cm
 • Fångstdatum: 2015-10-15
 • Fångstplats: Siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Jörgen Carlsson
 • Ort: Mora

 • Längd: 110 cm
 • Fångstdatum: 2015-10-30
 • Fångstplats: Siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Jörgen Carlsson
 • Ort: Mora

 • Längd: 120 cm
 • Fångstdatum: 2015-11-03
 • Fångstplats: Siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Jörgen Carlsson
 • Ort: Mora

 • Längd: 100 cm
 • Fångstdatum: 2015-11-04
 • Fångstplats: Siljan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Jörgen Carlsson
 • Ort: Mora


Annonser