Jonathan Ragneberg

 • Art: Färna
 • Fångstdatum: 2017-06-02
 • Fångstplats: Vänersborg
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Vargön

 • Art: Gös
 • Fångstdatum: 2017-06-01
 • Fångstplats: Stora hästefjorden
 • Fångstmetod: Trolling
 • Ort: Vargön

 • Art: Torsk
 • Fångstdatum: 2017-06-27
 • Fångstplats: Lofoten
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Vargön

 • Art: Gråsej
 • Fångstdatum: 2017-06-27
 • Fångstplats: Lofoten
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Vargön

 • Art: Sarv
 • Fångstdatum: 2017-07-03
 • Fångstplats: Öxneredsjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Vargön

 • Art: Torsk
 • Fångstdatum: 2017-06-27
 • Fångstplats: Lofoten
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Vargön

 • Art: Sutare
 • Fångstdatum: 2017-07-05
 • Fångstplats: Öxneredsjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Vargön

 • Art: Storspigg
 • Fångstdatum: 2017-07-12
 • Fångstplats: Lickershamn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Vargön


Annonser