Jonathan Johansson

 • Art: Abborre
 • Fångstdatum: 2019-06-01
 • Fångstplats: Tidan
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Mariestad

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2019-06-01
 • Fångstplats: Tidan
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Mariestad

 • Art: Braxen
 • Fångstdatum: 2019-06-02
 • Fångstplats: Tidan
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Mariestad

 • Art: Löja
 • Fångstdatum: 2019-06-05
 • Fångstplats: Vänern
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Mariestad

 • Art: Gädda
 • Fångstdatum: 2019-06-07
 • Fångstplats: Vänern
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Mariestad

 • Art: Färna
 • Fångstdatum: 2019-06-16
 • Fångstplats: Tidan
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Mariestad

 • Art: Sarv
 • Fångstdatum: 2019-06-21
 • Fångstplats: Vänern
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Mariestad

 • Art: Gärs
 • Fångstdatum: 2019-08-05
 • Fångstplats: Tidan
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Mariestad


Annonser