Jonatan Svensäter

 • Art: Abborre
 • Fångstdatum: 2019-06-01
 • Fångstplats: Knislinge
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Upptröst

 • Art: Björkna
 • Fångstdatum: 2019-06-01
 • Fångstplats: Knislinge
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Upptröst

 • Art: Faren
 • Fångstdatum: 2019-06-01
 • Fångstplats: Knislinge
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Upptröst

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2019-06-01
 • Fångstplats: Knislinge
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Upptröst

 • Art: Löja
 • Fångstdatum: 2019-06-01
 • Fångstplats: Knislinge
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Upptröst

 • Art: Gräskarp
 • Fångstdatum: 2019-06-02
 • Fångstplats: Rögle dammar
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Upptröst

 • Art: Regnbåge
 • Fångstdatum: 2019-06-02
 • Fångstplats: Rögle dammar
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Upptröst

 • Art: Gädda
 • Fångstdatum: 2019-06-03
 • Fångstplats: Kållesjö
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Upptröst

 • Art: Karp
 • Fångstdatum: 2019-06-03
 • Fångstplats: Damm i seglora
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Upptröst

 • Art: Skärsnultra
 • Fångstdatum: 2019-06-06
 • Fångstplats: Kattvik
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Upptröst

 • Art: Svart smörbult
 • Fångstdatum: 2019-06-06
 • Fångstplats: Kattvik
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Upptröst

 • Art: Braxen
 • Fångstdatum: 2019-06-01
 • Fångstplats: Helge å
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Upptröst

 • Art: Gös
 • Fångstdatum: 2019-06-09
 • Fångstplats: Ralången
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Upptröst

 • Art: Stensnultra
 • Fångstdatum: 2019-06-22
 • Fångstplats: Frillasås
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Upptröst

 • Art: Vitling
 • Fångstdatum: 2019-06-22
 • Fångstplats: Frillesås
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Upptröst

 • Art: Sarv
 • Fångstdatum: 2019-06-23
 • Fångstplats: Sagsjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Upptröst

 • Art: Färna
 • Fångstdatum: 2019-06-23
 • Fångstplats: Viskan
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Upptröst

 • Art: Elritsa
 • Fångstdatum: 2019-07-02
 • Fångstplats: Privat damm
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Upptröst

 • Art: Näbbgädda
 • Fångstdatum: 2019-07-06
 • Fångstplats: Skalhamn
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Upptröst

 • Art: Blågylta
 • Fångstdatum: 2019-07-06
 • Fångstplats: Skalhamn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Upptröst

 • Art: Torsk
 • Fångstdatum: 2019-07-06
 • Fångstplats: Skalhamn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Upptröst

 • Art: Bleka (lyrtorsk)
 • Fångstdatum: 2019-07-06
 • Fångstplats: Skalhamn
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Upptröst

 • Art: Makrill
 • Fångstdatum: 2019-07-06
 • Fångstplats: Skalhamn
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Upptröst

 • Art: Berggylta
 • Fångstdatum: 2019-07-06
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Upptröst

 • Art: Sutare
 • Fångstdatum: 2019-07-11
 • Fångstplats: Sjö, marks kommun
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Upptröst

 • Art: Harr
 • Fångstdatum: 2019-07-15
 • Fångstplats: Sölvbacka strömmar
 • Fångstmetod: Flugfiske
 • Ort: Upptröst

 • Art: Öring
 • Fångstdatum: 2019-07-17
 • Fångstplats: Jämtland
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Upptröst

 • Art: Storspigg
 • Fångstdatum: 2019-08-07
 • Fångstplats: Öland
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Upptröst

 • Art: Fjärsing
 • Fångstdatum: 2019-08-31
 • Fångstplats: Fladen
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Upptröst

 • Art: Knot
 • Fångstdatum: 2019-08-31
 • Fångstplats: Fladen
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Upptröst


Annonser