Jonatan Svensäter

 • Art: Elritsa
 • Fångstdatum: 2018-07-06
 • Fångstplats: Olsfors
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Upptröst

 • Art: Torsk
 • Fångstdatum: 2018-07-04
 • Fångstplats: Smögen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Upptröst

 • Art: Fjärsing
 • Fångstdatum: 2018-07-04
 • Fångstplats: Smögen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Upptröst

 • Art: Vitling
 • Fångstdatum: 2018-07-03
 • Fångstplats: Kungshamn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Upptröst

 • Art: Makrill
 • Fångstdatum: 2018-07-03
 • Fångstplats: Kungshamn
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Upptröst

 • Art: Svart smörbult
 • Fångstdatum: 2018-07-03
 • Fångstplats: Basteviksholmarna
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Upptröst

 • Art: Grässnultra
 • Fångstdatum: 2018-07-03
 • Fångstplats: Basteviksholmarna
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Upptröst

 • Art: Skärsnultra
 • Fångstdatum: 2018-07-03
 • Fångstplats: Basteviksholmarna
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Upptröst

 • Art: Blågylta
 • Fångstdatum: 2018-07-03
 • Fångstplats: Basteviksholmarna
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Upptröst

 • Art: Glyskolja
 • Fångstdatum: 2018-07-03
 • Fångstplats: Basteviksholmarna
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Upptröst

 • Art: Berggylta
 • Fångstdatum: 2018-07-03
 • Fångstplats: Basteviksholmarna
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Upptröst

 • Art: Skrubbskädda
 • Fångstdatum: 2018-06-06
 • Fångstplats: Båstad hamn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Upptröst

 • Art: Abborre
 • Fångstdatum: 2018-06-15
 • Fångstplats: Kållesjö
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Upptröst

 • Art: Färna
 • Fångstdatum: 2018-06-10
 • Fångstplats: Viska
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Upptröst

 • Art: Gädda
 • Fångstdatum: 2018-06-15
 • Fångstplats: Kållesjö
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Upptröst

 • Art: Ruda
 • Fångstdatum: 2018-06-17
 • Fångstplats: Damm i Skåne
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Upptröst

 • Art: Sandskädda
 • Fångstdatum: 2018-07-06
 • Fångstplats: båstad hamn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Upptröst

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2018-07-17
 • Fångstplats: helge å
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Upptröst

 • Art: Braxen
 • Fångstdatum: 2018-07-17
 • Fångstplats: helge å
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Upptröst

 • Art: Faren
 • Fångstdatum: 2018-06-17
 • Fångstplats: helge å
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Upptröst

 • Art: Björkna
 • Fångstdatum: 2018-06-17
 • Fångstplats: helge å
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Upptröst

 • Art: Karp
 • Fångstdatum: 2018-06-29
 • Fångstplats: vanna kvarn damm
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Upptröst

 • Art: Sarv
 • Fångstdatum: 2018-06-17
 • Fångstplats: helge å
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Upptröst

 • Art: Id
 • Fångstdatum: 2018-07-13
 • Fångstplats: Viskan
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Upptröst

 • Art: Öring
 • Fångstdatum: 2018-08-10
 • Fångstplats: Ekorrpasset
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Upptröst

 • Art: Harr
 • Fångstdatum: 2018-08-13
 • Fångstplats: Sökvbacka strömmar
 • Fångstmetod: Flugfiske
 • Ort: Upptröst


Annonser