jonatan svensäter

 • Art: Sandskädda
 • Fångstdatum: 2016-06-05
 • Fångstplats: kattviks hamn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: örby

 • Art: Näbbgädda
 • Fångstdatum: 2016-06-05
 • Fångstplats: hamnen båstad
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: örby

 • Art: stensnultra
 • Fångstdatum: 2016-06-05
 • Fångstplats: hamnen båstad
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: örby

 • Art: svart smörbult
 • Fångstdatum: 2016-06-05
 • Fångstplats: kattviks hamn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: örby

 • Art: Vitling
 • Fångstdatum: 2016-06-05
 • Fångstplats: båstad hamn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: örby

 • Art: Torsk
 • Fångstdatum: 2016-06-10
 • Fångstplats: marstrand
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: örby

 • Art: Färna
 • Fångstdatum: 2016-06-10
 • Fångstplats: viskan
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: örby

 • Art: Id
 • Fångstdatum: 2016-06-10
 • Fångstplats: viskan
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: örby

 • Art: Abborre
 • Fångstdatum: 2016-07-14
 • Fångstplats: kållesjö
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: örby

 • Art: Gädda
 • Fångstdatum: 2016-07-14
 • Fångstplats: kållesjö
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: örby

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2016-07-14
 • Fångstplats: kållesjö
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: örby

 • Art: Bleka (lyrtorsk)
 • Fångstdatum: 2016-06-25
 • Fångstplats: Basteviksholmarna
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: örby

 • Art: Gråsej
 • Fångstdatum: 2016-06-26
 • Fångstplats: lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: örby

 • Art: Makrill
 • Fångstdatum: 2016-06-26
 • Fångstplats: lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: örby

 • Art: Berggylta
 • Fångstdatum: 2016-06-26
 • Fångstplats: lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: örby

 • Art: Blågylta
 • Fångstdatum: 2016-06-25
 • Fångstplats: basteviksholmarna
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: örby

 • Art: skärsnultra
 • Fångstdatum: 2016-06-25
 • Fångstplats: Basteviksholmarna
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: örby

 • Art: grässnultra
 • Fångstdatum: 2016-06-26
 • Fångstplats: lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: örby

 • Art: rötsimpa
 • Fångstdatum: 2016-06-26
 • Fångstplats: lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: örby

AKTUELLT

Annonser