Jonas Wikman

 • Art: Gärs
 • Fångstdatum: 2016-06-01
 • Fångstplats: Vågen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Ruda
 • Fångstdatum: 2016-06-13
 • Fångstplats: Orsjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Sarv
 • Fångstdatum: 2016-06-03
 • Fångstplats: Varpen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Björkna
 • Fångstdatum: 2016-06-04
 • Fångstplats: Varpen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Sutare
 • Fångstdatum: 2016-06-19
 • Fångstplats: Varpen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Löja
 • Fångstdatum: 2016-06-21
 • Fångstplats: Galvsjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Abborre
 • Fångstdatum: 2016-06-22
 • Fångstplats: Sjön
 • Fångstmetod: Vertikalfiske
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Stäm
 • Fångstdatum: 2016-07-05
 • Fångstplats: Orsjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2016-06-24
 • Fångstplats: Varpen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Braxen
 • Fångstdatum: 2016-07-15
 • Fångstplats: Varpen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Harr
 • Fångstdatum: 2016-07-15
 • Fångstplats: Varpen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Bäckröding
 • Fångstdatum: 2016-07-17
 • Fångstplats: Galvsjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Elritsa
 • Fångstdatum: 2016-07-18
 • Fångstplats: Abborrkassen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Id
 • Fångstdatum: 2016-08-06
 • Fångstplats: Ljusnan
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Öring
 • Fångstdatum: 2016-08-14
 • Fångstplats: Bäck i Hällbo
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Gös
 • Fångstdatum: 2016-08-20
 • Fångstplats: Galvsjön
 • Fångstmetod: Vertikalfiske
 • Ort: Bollnäs

 • Art: Gädda
 • Fångstdatum: 2016-08-28
 • Fångstplats: Ljusnan
 • Fångstmetod: Trolling
 • Ort: Bollnäs

AKTUELLT

Annonser