Johannes Lindgren

 • Art: Benlöja
 • Fångstdatum: 2013-06-08
 • Fångstplats: Norsälven Edsvalla
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Edsvalla

 • Art: Abborre
 • Fångstdatum: 2013-06-08
 • Fångstplats: Norsälven Edsvalla
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Edsvalla

 • Art: Stensimpa
 • Fångstdatum: 2013-06-09
 • Fångstplats: Norsälven Edsvalla
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Edsvalla

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2013-06-10
 • Fångstplats: Norsälven Edsvalla
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Edsvalla

 • Art: Björkna
 • Fångstdatum: 2013-06-16
 • Fångstplats: Norsälven Edsvalla
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Edsvalla

 • Art: Gärs
 • Fångstdatum: 2013-06-16
 • Fångstplats: Norsälven Edsvalla
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Edsvalla

 • Art: Gädda
 • Fångstdatum: 2013-06-20
 • Fångstplats: Norsälven Edsvalla
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Edsvalla

 • Art: Gös
 • Fångstdatum: 2013-06-23
 • Fångstplats: Norsälven Edsvalla
 • Fångstmetod: Trolling
 • Ort: Edsvalla

 • Art: Sarv
 • Fångstdatum: 2013-06-28
 • Fångstplats: Vänern
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Edsvalla

 • Art: Makrill
 • Fångstdatum: 2013-07-28
 • Fångstplats: Gullmarsfjorden
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Edsvalla

 • Art: Vitling
 • Fångstdatum: 2013-07-28
 • Fångstplats: Gullmarsfjorden
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Edsvalla

 • Art: Gråsej
 • Fångstdatum: 2013-08-02
 • Fångstplats: Smögen
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Edsvalla

 • Art: Torsk
 • Fångstdatum: 2013-08-02
 • Fångstplats: Smögen
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Edsvalla

AKTUELLT

Annonser