Isak Apell

 • Art: Abborre
 • Fångstdatum: 2016-06-09
 • Fångstplats: vänersborg
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: vänersborg

 • Art: Björkna
 • Fångstdatum: 2016-06-21
 • Fångstplats: vänersborg
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: vänersborg

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2016-07-21
 • Fångstplats: boteredssjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: vänersborg

 • Art: Sarv
 • Fångstdatum: 2016-06-21
 • Fångstplats: boteredssjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: vänersborg

 • Art: Berggylta
 • Fångstdatum: 2016-06-12
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: vänersborg

 • Art: Makrill
 • Fångstdatum: 2016-07-12
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: vänersborg

 • Art: stensnultra
 • Fångstdatum: 2016-06-12
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: vänersborg

 • Art: skärsnultra
 • Fångstdatum: 2016-06-12
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: vänersborg

 • Art: Röding
 • Fångstdatum: 2016-07-19
 • Fångstplats: vättern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Ort: vänersborg

 • Art: öring
 • Fångstdatum: 2016-07-14
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Ort: vänersborg

 • Art: Braxen
 • Fångstdatum: 2016-08-04
 • Fångstplats: Dalbergså
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: vänersborg

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2016-08-04
 • Fångstplats: Dalbergså
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: vänersborg

 • Art: Gös
 • Fångstdatum: 2016-07-08
 • Fångstplats: Ellenesjön
 • Fångstmetod: Vertikalfiske
 • Ort: vänersborg

 • Art: Blågylta
 • Fångstdatum: 2016-09-11
 • Fångstplats: Gullmarn
 • Fångstmetod: Flugfiske
 • Ort: vänersborg

 • Art: Bleka (lyrtorsk)
 • Fångstdatum: 2016-09-11
 • Fångstplats: Gullmarn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: vänersborg

 • Art: Gråsej
 • Fångstdatum: 2016-07-11
 • Fångstplats: Gullmarn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: vänersborg

 • Art: Torsk
 • Fångstdatum: 2016-08-11
 • Fångstplats: Gullmarn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: vänersborg

 • Art: svart smörbult
 • Fångstdatum: 2016-09-11
 • Fångstplats: Gullmarn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: vänersborg

 • Art: Knot
 • Fångstdatum: 2016-08-11
 • Fångstplats: Gullmarn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: vänersborg

 • Art: Vitling
 • Fångstdatum: 2016-08-11
 • Fångstplats: Gullmarn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: vänersborg

 • Art: Glyskolja
 • Fångstdatum: 2016-08-11
 • Fångstplats: Gullmarn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: vänersborg

 • Art: Löja
 • Fångstdatum: 2016-08-01
 • Fångstplats: Vänersbor
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: vänersborg

 • Art: Gädda
 • Fångstdatum: 2016-08-04
 • Fångstplats: Vänersborg
 • Fångstmetod: Trolling
 • Ort: vänersborg

AKTUELLT

Annonser