Bättre miljö och fler gäddor hör ihop

En del av Sportfiskarnas rovfiskprojekt är de så kallade Gäddfabrikerna.

Sportfiskarna arbetar i ett antal rovfiskprojekt för att göra Östersjön till ett mer levande hav, där gäddor frodas. Projektledaren Lars Vallin berättar:
Östersjön är fantastisk! Världens största innanhav omslutet av nio länder och med ett avrinningsområde som befolkas av mer än 80 miljoner människor. Då kan man också enkelt förstå att trots allt fantastiskt vår Östersjö kan erbjuda finns bekymmer, stora bekymmer, som har sin orsak i hur vi har förvaltat och skött vårt hav. Övergödning, överfiske, DDT och PCB, dioxiner, döda bottnar är ord och begrepp vi sen länge har vant oss vid när det gäller Östersjön. Operationer och åtgärder för att förbättra Östersjöns status sker inom olika områden och på olika nivåer.

Visst var det vanligare förr med skärgårdsvikar fulla av plaskande gäddor och stimjagande abborrar? Någonting dramatiskt har hänt och rovfisksamhället har fått sig en ordentlig knäck, med en tydligt manifesterad nedgång sen mitten av 1990-talet.

Sportfiskarna har ett särskilt intresse av att återställa tidigare balanser i Östersjöns fisksamhällen. Inom Sportfiskarnas rovfiskprojekt arbetar vi på bred front i kustmynnande vattendrag med vandrande bestånd med att återställa och återskapa möjligheter för rovfiskar som gädda och abborre att reproducera sig och att kunna ta sig fram till sina lekområden. Våtmarker återskapas, mynningsområden som växt igen öppnas åter upp och vandringshinder i vattendragen åtgärdas. I sju kustlän, från Kalmar i söder till Gävleborg i norr, pågår sedan några år ett intensivt restaureringsarbete där målet är att vi åter ska få glädjas åt god tillgång på våra kustlevande rovfiskar.

För den ekologiska balansen och för att minska symtomen på övergödning behövs våra rovfiskar – Back to Big Fish!

Läs mer om Sportfiskarna rovfiskprojekt här >>


100-KLUBBEN

anmal_250

FÖLJ OSS!