Hugo Lilja

 • Art: Lake
 • Fångstdatum: 2016-08-28
 • Fångstplats: Alsterån
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Vimma
 • Fångstdatum: 2016-06-01
 • Fångstplats: Alsterån
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Björkna
 • Fångstdatum: 2016-06-02
 • Fångstplats: Östersjön vid Timmernabbeen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Storspigg
 • Fångstdatum: 2016-06-02
 • Fångstplats: Östersjön vid Timmernabbeen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Benlöja
 • Fångstdatum: 2016-06-02
 • Fångstplats: Alsterån
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Färna
 • Fångstdatum: 2016-06-03
 • Fångstplats: Alsterån
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Id
 • Fångstdatum: 2016-06-03
 • Fångstplats: Östersjön vid korpemåla
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Abborre
 • Fångstdatum: 2016-06-03
 • Fångstplats: Östersjön vid korpemåla
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Sarv
 • Fångstdatum: 2016-06-03
 • Fångstplats: Östersjön vid Pataholm
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Svartmunnad smörbult
 • Fångstdatum: 2016-06-03
 • Fångstplats: Östersjön vid Korpemåla
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Gädda
 • Fångstdatum: 2016-06-05
 • Fångstplats: Alsterån
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Ålem

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2016-06-05
 • Fångstplats: Alsterån
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Gärs
 • Fångstdatum: 2016-06-05
 • Fångstplats: Alsterån
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Stensimpa
 • Fångstdatum: 2016-06-05
 • Fångstplats: Alsterån
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Karp
 • Fångstdatum: 2016-06-06
 • Fångstplats: Damm Kalmar
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Öring
 • Fångstdatum: 2016-06-19
 • Fångstplats: Alsterån
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Sill/strömming
 • Fångstdatum: 2016-06-25
 • Fångstplats: Östersjön/Kalmarsund
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Ålem

 • Art: Hornsimpa
 • Fångstdatum: 2016-06-25
 • Fångstplats: Östersjön/Kalmarsund
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Ålem

 • Art: Tånglake
 • Fångstdatum: 2016-06-25
 • Fångstplats: Östersjön/Kalmarsund
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Ålem

 • Art: Lerstubb
 • Fångstdatum: 2016-06-29
 • Fångstplats: Östersjön /Timmernabben
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Elritsa
 • Fångstdatum: 2016-06-30
 • Fångstplats: Östersjön vid Oskarshamn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Sutare
 • Fångstdatum: 2016-07-10
 • Fångstplats: Damm norra Öland
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Guldfisk
 • Fångstdatum: 2016-07-10
 • Fångstplats: Damm norra Öland
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Stensnultra
 • Fångstdatum: 2016-07-19
 • Fångstplats: Åsa
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Vitling
 • Fångstdatum: 2016-07-19
 • Fångstplats: Åsa
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Svart smörbult
 • Fångstdatum: 2016-07-19
 • Fångstplats: Åsa
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Skrubbskädda
 • Fångstdatum: 2016-07-19
 • Fångstplats: Åsa
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Tobiskung
 • Fångstdatum: 2016-07-19
 • Fångstplats: Åsa
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Ålem

 • Art: Tångspigg
 • Fångstdatum: 2016-07-19
 • Fångstplats: Åsa
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Sandstubb
 • Fångstdatum: 2016-07-19
 • Fångstplats: Åsa
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Makrill
 • Fångstdatum: 2016-07-20
 • Fångstplats: Hunnebostrand
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Ålem

 • Art: Blåkäxa
 • Fångstdatum: 2016-07-20
 • Fångstplats: 10 gradaren
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Vitrocka
 • Fångstdatum: 2016-07-20
 • Fångstplats: 10 gradaren
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Lubb
 • Fångstdatum: 2016-07-20
 • Fångstplats: 10 gradaren
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Brunsnultra
 • Fångstdatum: 2016-07-21
 • Fångstplats: Skagerack
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Glyskolja
 • Fångstdatum: 2016-07-21
 • Fångstplats: Skagerack
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Torsk
 • Fångstdatum: 2016-07-21
 • Fångstplats: Skagerack
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Berggylta
 • Fångstdatum: 2016-07-21
 • Fångstplats: Skagerack
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Blågylta
 • Fångstdatum: 2016-07-21
 • Fångstplats: Skagerack
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Bäckröding
 • Fångstdatum: 2016-07-21
 • Fångstplats: Bäck Jönköping
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Makrill
 • Fångstdatum: 2016-07-20
 • Fångstplats: Hunnebostrand
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Ålem

 • Art: Ruda
 • Fångstdatum: 2016-07-26
 • Fångstplats: Damm Hultsfred
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Bergsimpa
 • Fångstdatum: 2016-07-26
 • Fångstplats: Brusaän
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Rötsimpa
 • Fångstdatum: 2016-08-02
 • Fångstplats: Östersjön/Västervik
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Ålem

 • Art: Skärsnultra
 • Fångstdatum: 2016-08-05
 • Fångstplats: Kattegatt vid kattvik
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Tunga
 • Fångstdatum: 2016-08-05
 • Fångstplats: Kattegatt vid kattvik
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Stäm
 • Fångstdatum: 2016-08-06
 • Fångstplats: Aspen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Bergstubb
 • Fångstdatum: 2016-08-06
 • Fångstplats: Gullmarsfjorden
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Sandskädda
 • Fångstdatum: 2016-08-06
 • Fångstplats: Gullmarsfjorden
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Paddtorsk
 • Fångstdatum: 2016-08-07
 • Fångstplats: Basteviksholmarna
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Grässnultra
 • Fångstdatum: 2016-08-07
 • Fångstplats: Basteviksholmarna
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Groplöja
 • Fångstdatum: 2016-08-07
 • Fångstplats: Skinnaregölen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Braxen
 • Fångstdatum: 2016-08-12
 • Fångstplats: Alsterån
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Småspigg
 • Fångstdatum: 2016-08-13
 • Fångstplats: Östersjön vid pataholm
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Fjärsing
 • Fångstdatum: 2016-08-15
 • Fångstplats: Öresund
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Ålem

 • Art: Piggvar
 • Fångstdatum: 2016-08-15
 • Fångstplats: Öresund
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Ålem

 • Art: Kolja
 • Fångstdatum: 2016-08-15
 • Fångstplats: Öresund
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Ålem

 • Art: Rödspätta
 • Fångstdatum: 2016-08-16
 • Fångstplats: Öresund
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Ålem

 • Art: Knot
 • Fångstdatum: 2016-08-16
 • Fångstplats: Öresund
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Ålem

 • Art: Slätvar
 • Fångstdatum: 2016-08-16
 • Fångstplats: Öresund
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Ålem

 • Art: Sandkrypare
 • Fångstdatum: 2016-08-31
 • Fångstplats: Drivån
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Nissöga
 • Fångstdatum: 2016-08-31
 • Fångstplats: Ivösjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

AKTUELLT

Annonser