Hanny Nyström

 • Art: Större kantnål
 • Fångstdatum: 2017-08-21
 • Fångstplats: Bråtaviken, Åsa
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Större kantnål
 • Fångstdatum: 2017-08-21
 • Fångstplats: Bråtaviken, Åsa
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Storspigg
 • Fångstdatum: 2017-08-27
 • Fångstplats: Vidbergs hamn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Sandstubb
 • Fångstdatum: 2017-08-27
 • Fångstplats: Vidbergs hamn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa


Annonser