Hannes Göransson

 • Art: Abborre
 • Fångstdatum: 2018-07-02
 • Fångstplats: Imeln
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Glimåkra

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2018-06-03
 • Fångstplats: lmeln
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Glimåkra

 • Art: Sarv
 • Fångstdatum: 2018-07-02
 • Fångstplats: Hjärtasjöbadet
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Glimåkra

 • Art: Braxen
 • Fångstdatum: 2018-06-24
 • Fångstplats: Oretorpdssjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Glimåkra

 • Art: Gädda
 • Fångstdatum: 2018-06-30
 • Fångstplats: lmeln
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Glimåkra

 • Art: Björkna
 • Fångstdatum: 2018-07-01
 • Fångstplats: Helge å
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Glimåkra

 • Art: Löja
 • Fångstdatum: 2018-07-09
 • Fångstplats: lmeln
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Glimåkra

 • Art: Stensnultra
 • Fångstdatum: 2018-07-21
 • Fångstplats: Malö
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Glimåkra

 • Art: Svart smörbult
 • Fångstdatum: 2018-07-22
 • Fångstplats: Fiskebäckskil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Glimåkra


Annonser