Hampus Pacholik

 • Längd: 107 cm
 • Fångstdatum: 2016-03-05
 • Fångstplats: Värmland
 • Fångstmetod: Isfiske
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 100 cm
 • Fångstdatum: 2016-03-13
 • Fångstplats: Värmland
 • Fångstmetod: Isfiske
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 103 cm
 • Fångstdatum: 2016-03-25
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 105 cm
 • Fångstdatum: 2016-03-25
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 105 cm
 • Fångstdatum: 2016-03-25
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 100 cm
 • Fångstdatum: 2016-03-26
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 100 cm
 • Fångstdatum: 2016-03-26
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Flugfiske
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 119 cm
 • Fångstdatum: 2016-03-26
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 101 cm
 • Fångstdatum: 2016-03-26
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 107 cm
 • Fångstdatum: 2016-03-26
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 101 cm
 • Fångstdatum: 2016-03-28
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 101 cm
 • Fångstdatum: 2016-04-02
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 103 cm
 • Fångstdatum: 2016-04-02
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 100 cm
 • Fångstdatum: 2016-06-02
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 104 cm
 • Fångstdatum: 2016-04-02
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 106 cm
 • Fångstdatum: 2016-04-02
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 103 cm
 • Fångstdatum: 2016-04-02
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 101 cm
 • Fångstdatum: 2016-04-02
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 104 cm
 • Fångstdatum: 2016-04-03
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 105 cm
 • Fångstdatum: 2016-04-03
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 100 cm
 • Fångstdatum: 2016-04-03
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 112 cm
 • Fångstdatum: 2016-04-03
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 101 cm
 • Fångstdatum: 2016-04-03
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 103 cm
 • Fångstdatum: 2016-04-03
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 112 cm
 • Fångstdatum: 2016-04-09
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 102 cm
 • Fångstdatum: 2016-04-10
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 100 cm
 • Fångstdatum: 2016-04-13
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 103 cm
 • Fångstdatum: 2016-04-20
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 102 cm
 • Fångstdatum: 2016-04-20
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 100 cm
 • Fångstdatum: 2016-04-20
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 108 cm
 • Fångstdatum: 2016-04-20
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 106 cm
 • Fångstdatum: 2016-04-20
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 102 cm
 • Fångstdatum: 2016-04-23
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 106 cm
 • Fångstdatum: 2016-04-23
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 112 cm
 • Fångstdatum: 2016-04-23
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 101 cm
 • Fångstdatum: 2016-04-23
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 108 cm
 • Fångstdatum: 2016-04-24
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 110 cm
 • Fångstdatum: 2016-04-24
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 101 cm
 • Fångstdatum: 2016-04-27
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 104 cm
 • Fångstdatum: 2016-04-30
 • Fångstplats: hemligt
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 100 cm
 • Fångstdatum: 2016-05-05
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 101 cm
 • Fångstdatum: 2016-05-05
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 103 cm
 • Fångstdatum: 2016-05-05
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 101 cm
 • Fångstdatum: 2016-05-05
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 110 cm
 • Fångstdatum: 2016-05-05
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 115 cm
 • Fångstdatum: 2016-05-05
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 102 cm
 • Fångstdatum: 2016-05-05
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 110 cm
 • Fångstdatum: 2016-05-06
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 104 cm
 • Fångstdatum: 2016-05-06
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 104 cm
 • Fångstdatum: 2016-05-06
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 102 cm
 • Fångstdatum: 2016-05-07
 • Fångstplats: östergötland
 • Fångstmetod: Flugfiske
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 101 cm
 • Fångstdatum: 2016-05-07
 • Fångstplats: östergötland
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 100 cm
 • Fångstdatum: 2016-05-07
 • Fångstplats: östergötland
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 116 cm
 • Fångstdatum: 2016-05-07
 • Fångstplats: östergötland
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 101 cm
 • Fångstdatum: 2016-05-08
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 111 cm
 • Fångstdatum: 2016-05-08
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 100 cm
 • Fångstdatum: 2016-04-24
 • Fångstplats: hemligt
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 102 cm
 • Fångstdatum: 2016-05-06
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 102 cm
 • Fångstdatum: 2016-05-21
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 104 cm
 • Fångstdatum: 2016-05-21
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 106 cm
 • Fångstdatum: 2016-05-21
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 102 cm
 • Fångstdatum: 2016-05-21
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 108 cm
 • Fångstdatum: 2016-05-21
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 109 cm
 • Fångstdatum: 2016-05-21
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 103 cm
 • Fångstdatum: 2016-05-22
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 109 cm
 • Fångstdatum: 2016-05-22
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 103 cm
 • Fångstdatum: 2016-05-28
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 115 cm
 • Fångstdatum: 2016-06-11
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 104 cm
 • Fångstdatum: 2016-06-11
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 102 cm
 • Fångstdatum: 2016-06-11
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 110 cm
 • Fångstdatum: 2016-06-21
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 107 cm
 • Fångstdatum: 2016-06-23
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 101 cm
 • Fångstdatum: 2016-06-24
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 106 cm
 • Fångstdatum: 2016-06-26
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 102 cm
 • Fångstdatum: 2016-06-25
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 106 cm
 • Fångstdatum: 2016-06-24
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 105 cm
 • Fångstdatum: 2016-07-09
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 108 cm
 • Fångstdatum: 2016-07-10
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 109 cm
 • Fångstdatum: 2016-07-28
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 111 cm
 • Fångstdatum: 2016-07-28
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 104 cm
 • Fångstdatum: 2016-08-05
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 101 cm
 • Fångstdatum: 2016-07-30
 • Fångstplats: Vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 106 cm
 • Fångstdatum: 2016-08-27
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 112 cm
 • Fångstdatum: 2016-08-28
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 120 cm
 • Fångstdatum: 2016-09-24
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 112 cm
 • Fångstdatum: 2016-10-02
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 106 cm
 • Fångstdatum: 2016-10-02
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 100 cm
 • Fångstdatum: 2016-10-02
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 107 cm
 • Fångstdatum: 2016-10-02
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 111 cm
 • Fångstdatum: 2016-10-08
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 103 cm
 • Fångstdatum: 2016-10-08
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 118 cm
 • Fångstdatum: 2016-10-15
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil

 • Längd: 105 cm
 • Fångstdatum: 2016-10-16
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Namn: Hampus Pacholik
 • Ort: kil


Annonser