Gustav Yxell

 • Art: Skärsnultra
 • Fångstdatum: 2018-06-07
 • Fångstplats: Halmstad
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Halmstad

 • Art: Skrubbskädda
 • Fångstdatum: 2018-06-07
 • Fångstplats: Halmstad
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Halmstad

 • Art: Sandskädda
 • Fångstdatum: 2018-06-09
 • Fångstplats: Halmstad
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Halmstad

 • Art: Svart smörbult
 • Fångstdatum: 2018-06-17
 • Fångstplats: Kattvik
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Halmstad

 • Art: Oxsimpa
 • Fångstdatum: 2018-06-18
 • Fångstplats: Kattvik
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Halmstad

 • Art: Stensnultra
 • Fångstdatum: 2018-06-19
 • Fångstplats: Kattvik
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Halmstad

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2018-06-23
 • Fångstplats: Privat damm, Skåne
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Halmstad

 • Art: Småspigg
 • Fångstdatum: 2018-06-24
 • Fångstplats: Bäck i skåne
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Halmstad

 • Art: Elritsa
 • Fångstdatum: 2018-06-24
 • Fångstplats: Å i skåne
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Halmstad

 • Art: Storspigg
 • Fångstdatum: 2018-06-24
 • Fångstplats: Simrishamn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Halmstad

 • Art: Lerstubb
 • Fångstdatum: 2018-06-28
 • Fångstplats: Grötvik
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Halmstad

 • Art: Abborre
 • Fångstdatum: 2018-06-27
 • Fångstplats: Höje å
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Halmstad

 • Art: Sarv
 • Fångstdatum: 2018-07-14
 • Fångstplats: Liten sjö i Halland
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Halmstad

 • Art: Gråsej
 • Fångstdatum: 2018-07-15
 • Fångstplats: Fladen
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Halmstad

 • Art: Fjärsing
 • Fångstdatum: 2018-07-15
 • Fångstplats: Fladen
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Halmstad

 • Art: Knot
 • Fångstdatum: 2018-07-15
 • Fångstplats: Fladen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Halmstad

 • Art: Makrill
 • Fångstdatum: 2018-07-15
 • Fångstplats: Fladen
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Halmstad

 • Art: Torsk
 • Fångstdatum: 2018-07-15
 • Fångstplats: Fladen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Halmstad

 • Art: Glyskolja
 • Fångstdatum: 2018-07-15
 • Fångstplats: Fladen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Halmstad

 • Art: Öring
 • Fångstdatum: 2018-07-25
 • Fångstplats: Bäck i Halland
 • Fångstmetod: Flugfiske
 • Ort: Halmstad

 • Art: Tejstefisk
 • Fångstdatum: 2018-07-25
 • Fångstplats: Steninge, Halland
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Halmstad

 • Art: Svartmunnad smörbult
 • Fångstdatum: 2018-07-29
 • Fångstplats: Vindarnas Tempel, Göta Älv
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Halmstad

 • Art: Solabborre
 • Fångstdatum: 2018-07-29
 • Fångstplats: Damm, Kungsbacka
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Halmstad

 • Art: Berggylta
 • Fångstdatum: 2018-08-02
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Halmstad

 • Art: Blågylta
 • Fångstdatum: 2018-08-02
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Halmstad


Annonser