Gustav Nyström

 • Art: Regnbåge
 • Fångstdatum: 2017-08-29
 • Fångstplats: Göteborg
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Gärs
 • Fångstdatum: 2017-08-29
 • Fångstplats: Göteborg
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Svart smörbult
 • Fångstdatum: 2017-06-06
 • Fångstplats: Gårda Brygga / Åsa
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Torsk
 • Fångstdatum: 2017-06-06
 • Fångstplats: Gårda brygga
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Rötsimpa
 • Fångstdatum: 2017-06-06
 • Fångstplats: Gårda brygga
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Lerstubb
 • Fångstdatum: 2017-06-15
 • Fångstplats: Gårda brygga
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Stensnultra
 • Fångstdatum: 2017-06-15
 • Fångstplats: Gårda brygga
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Tejstefisk
 • Fångstdatum: 2017-06-17
 • Fångstplats: Skytteviken
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Näbbgädda
 • Fångstdatum: 2017-06-18
 • Fångstplats: Gårda brygga, Åsa
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Åsa

 • Art: Gädda
 • Fångstdatum: 2017-06-22
 • Fångstplats: Mullsjön, mullsjö
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Åsa

 • Art: Storspigg
 • Fångstdatum: 2017-06-19
 • Fångstplats: Gårda brygga, Åsa
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Id
 • Fångstdatum: 2017-06-20
 • Fångstplats: Kungsbackaån
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Abborre
 • Fångstdatum: 2017-06-22
 • Fångstplats: Mullsjön, mullsjö
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Öring
 • Fångstdatum: 2017-07-01
 • Fångstplats: Hästholmen, Åsa
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Åsa

 • Art: Tånglake
 • Fångstdatum: 2017-07-01
 • Fångstplats: Skytteviken
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Vitling
 • Fångstdatum: 2017-07-01
 • Fångstplats: Skytteviken
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Ruda
 • Fångstdatum: 2017-07-04
 • Fångstplats: Damm, Göteborg
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Guldfisk
 • Fångstdatum: 2017-07-04
 • Fångstplats: Damm, Göteborg
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Elritsa
 • Fångstdatum: 2017-07-04
 • Fångstplats: Delsjöbäcken
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Större kantnål
 • Fångstdatum: 2017-07-05
 • Fångstplats: Gårda brygga, Åsa
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Skärsnultra
 • Fångstdatum: 2017-07-05
 • Fångstplats: Gårda brygga, Åsa
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Skrubbskädda
 • Fångstdatum: 2017-07-05
 • Fångstplats: Gårda brygga, Åsa
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2017-07-09
 • Fångstplats: Storbjörken, Svartå
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Löja
 • Fångstdatum: 2017-07-09
 • Fångstplats: Storbjörken, Svartå
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Makrill
 • Fångstdatum: 2017-07-10
 • Fångstplats: Brofjården, bubacka
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Åsa

 • Art: Rödspätta
 • Fångstdatum: 2017-07-11
 • Fångstplats: Brofjården
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Knot
 • Fångstdatum: 2017-07-12
 • Fångstplats: Brofjården, bubacka
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Gråsej
 • Fångstdatum: 2017-07-12
 • Fångstplats: Fågelviken, Åbyfjorden
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Sandskädda
 • Fångstdatum: 2017-07-15
 • Fångstplats: Brofjården
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Tångspigg
 • Fångstdatum: 2017-08-03
 • Fångstplats: Bråtaviken, Åsa
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Bergstubb
 • Fångstdatum: 2017-08-03
 • Fångstplats: Bråtaviken, Åsa
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Sjustrålig smörbult
 • Fångstdatum: 2017-08-05
 • Fångstplats: Bråtaviken, Åsa
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Sandstubb
 • Fångstdatum: 2017-08-05
 • Fångstplats: Gårda brygga, Åsa
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Svartmunnad smörbult
 • Fångstdatum: 2017-08-06
 • Fångstplats: Vallgraven, Göteborg
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Fjärsing
 • Fångstdatum: 2017-08-07
 • Fångstplats: Bråtaviken, Åsa
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Tunga
 • Fångstdatum: 2017-08-16
 • Fångstplats: Bråtaviken, Åsa
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Åsa

 • Art: Havsabborre
 • Fångstdatum: 2017-08-14
 • Fångstplats: Bua
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Åsa


Annonser