Gry Ottosson

 • Art: Gädda
 • Fångstdatum: 2018-06-07
 • Fångstplats: Vänern
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Vänersborg

 • Art: Vitling
 • Fångstdatum: 2018-07-08
 • Fångstplats: Gullmaren
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Vänersborg

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2018-06-02
 • Fångstplats: Öxneredssjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Vänersborg

 • Art: Sarv
 • Fångstdatum: 2018-06-02
 • Fångstplats: Öxneredssjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Vänersborg

 • Art: Abborre
 • Fångstdatum: 2018-06-02
 • Fångstplats: Öxneredssjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Vänersborg

 • Art: Makrill
 • Fångstdatum: 2018-06-06
 • Fångstplats: Gullmaren
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Vänersborg

 • Art: Torsk
 • Fångstdatum: 2018-06-06
 • Fångstplats: Gullmaren
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Vänersborg

 • Art: Fjärsing
 • Fångstdatum: 2018-06-06
 • Fångstplats: Gullmaren
 • Fångstmetod: Trolling
 • Ort: Vänersborg

 • Art: Svartmunnad smörbult
 • Fångstdatum: 2018-06-06
 • Fångstplats: Gullmaren
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Vänersborg

 • Art: Stensnultra
 • Fångstdatum: 2018-06-06
 • Fångstplats: Gullmaren
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Vänersborg

 • Art: Gärs
 • Fångstdatum: 2018-06-09
 • Fångstplats: Vänern
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Vänersborg

 • Art: Löja
 • Fångstdatum: 2018-06-16
 • Fångstplats: Dahlbergså
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Vänersborg

 • Art: Braxen
 • Fångstdatum: 2018-06-16
 • Fångstplats: Dahlbergså
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Vänersborg

 • Art: Berggylta
 • Fångstdatum: 2018-07-13
 • Fångstplats: Orust
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Vänersborg

 • Art: Svart smörbult
 • Fångstdatum: 2018-07-14
 • Fångstplats: Jordfall
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Vänersborg

 • Art: Storspigg
 • Fångstdatum: 2018-07-17
 • Fångstplats: Gotland
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Vänersborg

 • Art: Ruda
 • Fångstdatum: 2018-08-09
 • Fångstplats: Damm Vänersborg
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Vänersborg

 • Art: Skrubbskädda
 • Fångstdatum: 2018-08-13
 • Fångstplats: Gullmaren
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Vänersborg

 • Art: Randig sjökock
 • Fångstdatum: 2018-08-13
 • Fångstplats: Gullmaren
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Vänersborg

 • Art: Sutare
 • Fångstdatum: 2018-08-22
 • Fångstplats: Öxneredssjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Vänersborg

 • Art: Elritsa
 • Fångstdatum: 2018-08-25
 • Fångstplats: Bäck lilla Edet
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Vänersborg

 • Art: Regnbåge
 • Fångstdatum: 2018-08-26
 • Fångstplats: Damm Vänersborg
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Vänersborg


Annonser