Gry Ottosson

 • Art: Abborre
 • Fångstdatum: 2017-06-29
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Vänersborg

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2017-06-29
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Vänersborg

 • Art: Björkna
 • Fångstdatum: 2017-06-29
 • Fångstplats: vänern
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Vänersborg

 • Art: Makrill
 • Fångstdatum: 2017-07-09
 • Fångstplats: Uddevalla
 • Fångstmetod: Trolling
 • Ort: Vänersborg

 • Art: Braxen
 • Fångstdatum: 2017-07-12
 • Fångstplats: Vänern
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Vänersborg

 • Art: Svart smörbult
 • Fångstdatum: 2017-07-13
 • Fångstplats: Skredsvik
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Vänersborg

 • Art: Skrubbskädda
 • Fångstdatum: 2017-07-13
 • Fångstplats: Skredsvik
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Vänersborg

 • Art: Vitling
 • Fångstdatum: 2017-07-18
 • Fångstplats: Gullmaren
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Vänersborg

 • Art: Stensnultra
 • Fångstdatum: 2017-07-18
 • Fångstplats: Gullmaren
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Vänersborg


Annonser