Krister Wallmark 2001

 • Längd: 112 cm
 • Fångstdatum: 2001-06-02
 • Fångstplats: Råneälven, Norrbotten
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Krister Wallmark
 • Ort: Luleå

 • Längd: 122 cm
 • Fångstdatum: 2001-06-09
 • Fångstplats: Råneälven
 • Fångstmetod: Trolling
 • Namn: Krister Wallmark
 • Ort: Luleå

 • Längd: 114 cm
 • Fångstdatum: 2001-06-15
 • Fångstplats: Råneälven
 • Fångstmetod: Mete
 • Namn: Krister Wallmark
 • Ort: Luleå

 • Längd: 117 cm
 • Fångstdatum: 2001-06-15
 • Fångstplats: Råneälven
 • Fångstmetod: Mete
 • Namn: Krister Wallmark
 • Ort: Luleå

 • Längd: 114 cm
 • Fångstdatum: 2001-10-15
 • Fångstplats: Bälingeträsket
 • Fångstmetod: Mete
 • Namn: Krister Wallmark
 • Ort: Luleå

AKTUELLT

Annonser