Filip Boreklev

  • Art: Abborre
  • Fångstdatum: 2019-07-21
  • Fångstplats: Fröjdholmen, Storsjön
  • Fångstmetod: Mete
  • Ort: Uppsala

  • Art: Gädda
  • Fångstdatum: 2019-07-21
  • Fångstplats: Fröjdholmen, Storsjön
  • Fångstmetod: Spinnfiske
  • Ort: Uppsala


Annonser