Felix Einarsson

 • Art: Gädda
 • Fångstdatum: 2017-06-25
 • Fångstplats: Mälaren
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Sollentuna

 • Art: Id
 • Fångstdatum: 2017-06-03
 • Fångstplats: Älvkarleby
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Sollentuna

 • Art: Stäm
 • Fångstdatum: 2017-06-03
 • Fångstplats: Älvkarleby
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Sollentuna

 • Art: Sarv
 • Fångstdatum: 2017-06-03
 • Fångstplats: Älvarleby
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Sollentuna

 • Art: Benlöja
 • Fångstdatum: 2017-06-03
 • Fångstplats: Älkarleby
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Sollentuna

 • Art: Vimma
 • Fångstdatum: 2017-06-03
 • Fångstplats: Älvarleby
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Sollentuna

 • Art: Björkna
 • Fångstdatum: 2017-06-03
 • Fångstplats: Älvkarleby
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Sollentuna

 • Art: Braxen
 • Fångstdatum: 2017-06-03
 • Fångstplats: Älvkarleby
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Sollentuna

 • Art: Ruda
 • Fångstdatum: 2017-06-02
 • Fångstplats: Trosa skärgård
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Sollentuna

 • Art: Sutare
 • Fångstdatum: 2017-06-02
 • Fångstplats: Trosa skärgård
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Sollentuna

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2017-06-03
 • Fångstplats: Älkarleby
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Sollentuna

 • Art: Id
 • Fångstdatum: 2017-06-06
 • Fångstplats: Damm Uppland
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Sollentuna

 • Art: Karp
 • Fångstdatum: 2017-06-05
 • Fångstplats: Damm Uppland
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Sollentuna

 • Art: Guldfisk
 • Fångstdatum: 2017-06-06
 • Fångstplats: Damm Uppland
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Sollentuna

 • Art: Gärs
 • Fångstdatum: 2017-06-23
 • Fångstplats: Morgongåva
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Sollentuna

 • Art: Gräskarp
 • Fångstdatum: 2017-07-03
 • Fångstplats: Liten sjö Uppland
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Sollentuna

 • Art: Öring
 • Fångstdatum: 2017-07-01
 • Fångstplats: Indalsälven
 • Fångstmetod: Flugfiske
 • Ort: Sollentuna

 • Art: Färna
 • Fångstdatum: 2017-07-13
 • Fångstplats: Kolbäcksån
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Sollentuna

 • Art: Bäckröding
 • Fångstdatum: 2017-07-20
 • Fångstplats: Bäck dalarna
 • Fångstmetod: Flugfiske
 • Ort: Sollentuna

 • Art: Storspigg
 • Fångstdatum: 2017-06-29
 • Fångstplats: Indalsälven
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Sollentuna

 • Art: Harr
 • Fångstdatum: 2017-07-19
 • Fångstplats: Unån
 • Fångstmetod: Flugfiske
 • Ort: Sollentuna

 • Art: Elritsa
 • Fångstdatum: 2017-07-20
 • Fångstplats: Bäck Orsa
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Sollentuna

 • Art: Regnbåge
 • Fångstdatum: 2017-07-20
 • Fångstplats: Rädsjön
 • Fångstmetod: Flugfiske
 • Ort: Sollentuna

 • Art: Lax
 • Fångstdatum: 2017-07-01
 • Fångstplats: Indalsälven
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Sollentuna

 • Art: Abborre
 • Fångstdatum: 2017-07-21
 • Fångstplats: Oreälven
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Sollentuna

 • Art: Asp
 • Fångstdatum: 2017-08-05
 • Fångstplats: Mälaren
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Sollentuna


Annonser