Felix Einarsson

 • Art: Gräskarp
 • Fångstdatum: 2016-07-03
 • Fångstplats: Privat damm
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Sollentuna

 • Art: Id
 • Fångstdatum: 2016-06-29
 • Fångstplats: Älvkarleby
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Sollentuna

 • Art: Gärs
 • Fångstdatum: 2016-07-01
 • Fångstplats: Flästasjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Sollentuna

 • Art: Björkna
 • Fångstdatum: 2016-07-01
 • Fångstplats: Älvkarleby
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Sollentuna

 • Art: Gädda
 • Fångstdatum: 2016-06-28
 • Fångstplats: Flästasjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Sollentuna

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2016-06-30
 • Fångstplats: Flästasjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Sollentuna

 • Art: Benlöja
 • Fångstdatum: 2016-06-29
 • Fångstplats: Flästasjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Sollentuna

 • Art: Braxen
 • Fångstdatum: 2016-06-30
 • Fångstplats: Flästasjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Sollentuna

 • Art: Abborre
 • Fångstdatum: 2016-06-29
 • Fångstplats: Flästasjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Sollentuna

 • Art: Sarv
 • Fångstdatum: 2016-06-05
 • Fångstplats: Trosa skärgård
 • Fångstmetod: Flugfiske
 • Ort: Sollentuna

 • Art: Ruda
 • Fångstdatum: 2016-06-07
 • Fångstplats: Privat damm Knutby
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Sollentuna

 • Art: Ruda
 • Fångstdatum: 2016-06-07
 • Fångstplats: Privat damm Knutby
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Sollentuna

 • Art: Karp
 • Fångstdatum: 2016-07-06
 • Fångstplats: Privat Damm Knutby
 • Fångstmetod: Flugfiske
 • Ort: Sollentuna

 • Art: Karp
 • Fångstdatum: 2016-07-06
 • Fångstplats: Privat damm knutby
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Sollentuna

 • Art: Sutare
 • Fångstdatum: 2016-06-05
 • Fångstplats: Trosa skärgård
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Sollentuna

 • Art: Gös
 • Fångstdatum: 2016-07-07
 • Fångstplats: Mälaren
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Sollentuna

 • Art: Asp
 • Fångstdatum: 2016-07-13
 • Fångstplats: Mälaren
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Sollentuna

 • Art: Färna
 • Fångstdatum: 2016-07-19
 • Fångstplats: Kolbäcksån
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Sollentuna

 • Art: Bäckröding
 • Fångstdatum: 2016-07-22
 • Fångstplats: Bäck orsa
 • Fångstmetod: Flugfiske
 • Ort: Sollentuna

 • Art: Regnbåge
 • Fångstdatum: 2016-07-22
 • Fångstplats: Rädsjön
 • Fångstmetod: Flugfiske
 • Ort: Sollentuna

 • Art: Stäm
 • Fångstdatum: 2016-07-23
 • Fångstplats: Oreälv
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Sollentuna

 • Art: Kvidd/elrista
 • Fångstdatum: 2016-07-24
 • Fångstplats: Bäck orsa
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Sollentuna

 • Art: Harr
 • Fångstdatum: 2016-07-24
 • Fångstplats: Unnån Orsa
 • Fångstmetod: Flugfiske
 • Ort: Sollentuna

 • Art: Öring
 • Fångstdatum: 2016-07-22
 • Fångstplats: Bäck orsa
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Sollentuna

AKTUELLT

Annonser