Felix Buller

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2019-06-01
 • Fångstplats: Rotemyren
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Bleka (lyrtorsk)
 • Fångstdatum: 2019-06-07
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Torsk
 • Fångstdatum: 2019-06-07
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Berggylta
 • Fångstdatum: 2019-06-07
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Stensnultra
 • Fångstdatum: 2019-06-07
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Vitling
 • Fångstdatum: 2019-06-07
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Makrill
 • Fångstdatum: 2019-06-13
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Svart smörbult
 • Fångstdatum: 2019-06-13
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Gråsej
 • Fångstdatum: 2019-06-14
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Abborre
 • Fångstdatum: 2019-06-15
 • Fångstplats: Rotemyren
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Sutare
 • Fångstdatum: 2019-06-15
 • Fångstplats: Trötemyren
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Öring
 • Fångstdatum: 2019-06-17
 • Fångstplats: Alsbäck
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Bäckröding
 • Fångstdatum: 2019-07-03
 • Fångstplats: Dalsjöfors
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Skrubbskädda
 • Fångstdatum: 2019-07-04
 • Fångstplats: Gullmarn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Näbbgädda
 • Fångstdatum: 2019-07-05
 • Fångstplats: Gullmarn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Storspigg
 • Fångstdatum: 2019-07-07
 • Fångstplats: Gullmarn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Rötsimpa
 • Fångstdatum: 2019-07-09
 • Fångstplats: Brofjorden
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Blågylta
 • Fångstdatum: 2019-07-11
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Braxen
 • Fångstdatum: 2019-07-16
 • Fångstplats: Vallboån
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Guldfisk
 • Fångstdatum: 2019-07-24
 • Fångstplats: Damm i Brastad
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Ruda
 • Fångstdatum: 2019-07-24
 • Fångstplats: Damm i Brastad
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Löja
 • Fångstdatum: 2019-07-24
 • Fångstplats: Munkedal
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Skärsnultra
 • Fångstdatum: 2019-08-24
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Sandstubb
 • Fångstdatum: 2019-08-25
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Bergstubb
 • Fångstdatum: 2019-08-25
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Sandskädda
 • Fångstdatum: 2019-08-25
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil


Annonser