Emilia Falk

 • Art: Regnbåge
 • Fångstdatum: 2019-07-15
 • Fångstplats: Tännäs fiskecentrum
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Linköping

 • Art: Abborre
 • Fångstdatum: 2019-07-13
 • Fångstplats: Alkvettern
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Linköping

 • Art: Braxen
 • Fångstdatum: 2019-07-10
 • Fångstplats: Mjölorpesjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Linköping

 • Art: Gädda
 • Fångstdatum: 2019-06-23
 • Fångstplats: Fyrsjön
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Linköping

 • Art: Bäckröding
 • Fångstdatum: 2019-07-20
 • Fångstplats: Enan
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Linköping

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2019-07-29
 • Fångstplats: Kullasjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Linköping

 • Art: Sarv
 • Fångstdatum: 2019-06-07
 • Fångstplats: Lövsjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Linköping

 • Art: Asp
 • Fångstdatum: 2019-08-05
 • Fångstplats: Svartån
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Linköping

 • Art: Färna
 • Fångstdatum: 2019-08-05
 • Fångstplats: Svartån
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Linköping

 • Art: Björkna
 • Fångstdatum: 2019-08-09
 • Fångstplats: Mjölorpesjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Linköping

 • Art: Löja
 • Fångstdatum: 2019-08-17
 • Fångstplats: Svartån
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Linköping

 • Art: Makrill
 • Fångstdatum: 2019-08-24
 • Fångstplats: Havet utanför Smögen
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Linköping

 • Art: Blågylta
 • Fångstdatum: 2019-08-24
 • Fångstplats: Gullmarn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Linköping

 • Art: Stensnultra
 • Fångstdatum: 2019-08-24
 • Fångstplats: Gullmarn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Linköping

 • Art: Skärsnultra
 • Fångstdatum: 2019-08-24
 • Fångstplats: Ramsvik
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Linköping

 • Art: Berggylta
 • Fångstdatum: 2019-08-24
 • Fångstplats: Ramsvik
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Linköping

 • Art: Torsk
 • Fångstdatum: 2019-08-24
 • Fångstplats: Gullmarn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Linköping

 • Art: Svart smörbult
 • Fångstdatum: 2019-08-25
 • Fångstplats: Smögen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Linköping


Annonser