Ellen Ferm

 • Art: Bäckröding
 • Fångstdatum: 2013-06-01
 • Fångstplats: Strängsered Slätten
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ulricehamn

 • Art: Elritsla
 • Fångstdatum: 2013-06-01
 • Fångstplats: Strängsered Slätten
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ulricehamn

 • Art: Gädda
 • Fångstdatum: 2013-06-09
 • Fångstplats: Strängseredssjön
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Ulricehamn

 • Art: Abborre
 • Fångstdatum: 2013-06-07
 • Fångstplats: Åsunden
 • Fångstmetod: Trolling
 • Ort: Ulricehamn

 • Art: Regnbåge
 • Fångstdatum: 2013-06-29
 • Fångstplats: Strängsered Slätten
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ulricehamn

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2013-06-30
 • Fångstplats: Brinks dammen Ulricehamn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ulricehamn

 • Art: Sarv
 • Fångstdatum: 2013-06-30
 • Fångstplats: Brinks dammen Ulricehamn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ulricehamn

 • Art: Gös
 • Fångstdatum: 2013-07-07
 • Fångstplats: Åsunden
 • Fångstmetod: Vertikalfiske
 • Ort: Ulricehamn

 • Art: Löja
 • Fångstdatum: 2013-07-07
 • Fångstplats: Åsunden
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ulricehamn

 • Art: Skrubbskädda
 • Fångstdatum: 2013-07-23
 • Fångstplats: falkenberg
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ulricehamn

 • Art: Torsk
 • Fångstdatum: 2013-07-27
 • Fångstplats: Mollösund
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ulricehamn

 • Art: Rötsimpa
 • Fångstdatum: 2013-07-26
 • Fångstplats: mollösund
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ulricehamn

 • Art: Sandskädda
 • Fångstdatum: 2013-07-25
 • Fångstplats: mollösund
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ulricehamn

 • Art: Berggylta
 • Fångstdatum: 2013-07-27
 • Fångstplats: mollösund
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ulricehamn

 • Art: STENSNULTRA
 • Fångstdatum: 2013-07-27
 • Fångstplats: mollösund
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ulricehamn

 • Art: svart smörbult
 • Fångstdatum: 2013-07-27
 • Fångstplats: mollösund
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ulricehamn

AKTUELLT

Annonser