Elias Lilja

 • Art: Mal
 • Fångstdatum: 2014-06-07
 • Fångstplats: Alsterån
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Näbbgädda
 • Fångstdatum: 2014-07-06
 • Fångstplats: Åsa
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Havsöring
 • Fångstdatum: 2014-07-13
 • Fångstplats: Alsterån
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Benlöja
 • Fångstdatum: 2014-07-13
 • Fångstplats: Alsterån
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Sarv
 • Fångstdatum: 2014-07-13
 • Fångstplats: Östersjön/Pataholm
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Storspigg
 • Fångstdatum: 2014-07-13
 • Fångstplats: Östersjön/Pataholm
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Abborre
 • Fångstdatum: 2014-07-13
 • Fångstplats: Alsterån
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2014-07-13
 • Fångstplats: Alsterån
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Gädda
 • Fångstdatum: 2014-07-13
 • Fångstplats: Alsterån
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Stensimpa
 • Fångstdatum: 2014-07-21
 • Fångstplats: Alsterån
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Färna
 • Fångstdatum: 2014-07-22
 • Fångstplats: Alsterån
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Id
 • Fångstdatum: 2014-08-05
 • Fångstplats: Damm/Mönsterås
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Björkna
 • Fångstdatum: 2014-08-05
 • Fångstplats: Damm/Mönsterås
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Fjällkarp
 • Fångstdatum: 2014-08-09
 • Fångstplats: Damm/Kalmar
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Spegelkarp
 • Fångstdatum: 2014-08-09
 • Fångstplats: Damm/ Kalmar
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Stensnultra
 • Fångstdatum: 2014-08-15
 • Fångstplats: Gullmarsfjorden
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Svart smörbult
 • Fångstdatum: 2014-08-15
 • Fångstplats: Gullmarsfjorden
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Skärsnultra
 • Fångstdatum: 2014-08-15
 • Fångstplats: Gullmarsfjorden
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Torsk
 • Fångstdatum: 2014-08-15
 • Fångstplats: Gullmarsfjorden
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Rötsimpa
 • Fångstdatum: 2014-08-15
 • Fångstplats: Gullmarsfjorden
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Berggylta
 • Fångstdatum: 2014-08-16
 • Fångstplats: Gullmarsfjorden
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Blågylta
 • Fångstdatum: 2014-08-15
 • Fångstplats: Gullmarsfjorden
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Glyskolja
 • Fångstdatum: 2014-08-16
 • Fångstplats: Gullmarsfjorden
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

 • Art: Sandskädda
 • Fångstdatum: 2014-08-16
 • Fångstplats: Gullmarsfjorden
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Ålem

AKTUELLT

Annonser