Einar Johansson

 • Art: Gädda
 • Fångstdatum: 2019-06-02
 • Fångstplats: Grytteredssjön
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Limmared

 • Art: Sarv
 • Fångstdatum: 2019-07-23
 • Fångstplats: Grytteredssjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Limmared

 • Art: Röding
 • Fångstdatum: 2019-07-24
 • Fångstplats: Vättern
 • Fångstmetod: Vertikalfiske
 • Ort: Limmared

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2019-07-23
 • Fångstplats: Grytteredssjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Limmared

 • Art: Braxen
 • Fångstdatum: 2019-07-23
 • Fångstplats: Grytteredssjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Limmared

 • Art: Tobiskung
 • Fångstdatum: 2019-08-24
 • Fångstplats: Varberg
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Limmared

 • Art: Fjärsing
 • Fångstdatum: 2019-08-24
 • Fångstplats: Varberg
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Limmared

 • Art: Torsk
 • Fångstdatum: 2019-08-24
 • Fångstplats: Varberg
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Limmared

 • Art: Makrill
 • Fångstdatum: 2019-08-24
 • Fångstplats: Varberg
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Limmared

 • Art: Sill/strömming
 • Fångstdatum: 2019-08-24
 • Fångstplats: Varberg
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Limmared

 • Art: Bleka (lyrtorsk)
 • Fångstdatum: 2019-08-24
 • Fångstplats: Varberg
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Limmared

 • Art: Gös
 • Fångstdatum: 2019-08-01
 • Fångstplats: Grytteredssjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Limmared

 • Art: Abborre
 • Fångstdatum: 2019-08-25
 • Fångstplats: Grytteredssjön
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Limmared

 • Art: Elritsa
 • Fångstdatum: 2019-08-28
 • Fångstplats: Bäck Gryttered
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Limmared


Annonser