Calle Hjelm

 • Art: Abborre
 • Fångstdatum: 2014-06-01
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Blågylta
 • Fångstdatum: 2014-06-01
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Torsk
 • Fångstdatum: 2014-06-01
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Torsk
 • Fångstdatum: 2014-06-01
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Stensliltra
 • Fångstdatum: 2014-06-01
 • Fångstplats: Uddevalla
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Svart smörbult
 • Fångstdatum: 2014-06-01
 • Fångstplats: Uddevalla
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2014-06-01
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Sutare
 • Fångstdatum: 2014-06-02
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Svart smörbult
 • Fångstdatum: 2014-06-03
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Berggylta
 • Fångstdatum: 2014-06-03
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Ål
 • Fångstdatum: 2014-06-03
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Skrubbskädda
 • Fångstdatum: 2014-06-03
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Sjustråligsmörbult
 • Fångstdatum: 2014-06-03
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Skärsnultra
 • Fångstdatum: 2014-06-04
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Makrill
 • Fångstdatum: 2014-06-04
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Bleka (lyrtorsk)
 • Fångstdatum: 2014-06-07
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Lysekil

 • Art: Grässnultra
 • Fångstdatum: 2014-06-06
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Gråsej
 • Fångstdatum: 2014-06-07
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Havsfiske
 • Ort: Lysekil

 • Art: Sandskädda
 • Fångstdatum: 2014-06-07
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Storspigg
 • Fångstdatum: 2014-06-09
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Björkna
 • Fångstdatum: 2014-06-14
 • Fångstplats: Ellenösjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Snogärs
 • Fångstdatum: 2014-06-14
 • Fångstplats: Ellenösjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Ruda
 • Fångstdatum: 2014-06-16
 • Fångstplats: Ljungdammen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Rödspätta
 • Fångstdatum: 2014-06-17
 • Fångstplats: Alspek
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Rötsimpa
 • Fångstdatum: 2014-06-17
 • Fångstplats: Alsbek
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Randigsjökock
 • Fångstdatum: 2014-06-17
 • Fångstplats: Alspek
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Tångspigg
 • Fångstdatum: 2014-06-21
 • Fångstplats: Ramsvik
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Gädda
 • Fångstdatum: 2014-06-25
 • Fångstplats: Forshaga
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Lysekil

 • Art: Gös
 • Fångstdatum: 2014-07-04
 • Fångstplats: Viksjön
 • Fångstmetod: Trolling
 • Ort: Lysekil

 • Art: Braxen
 • Fångstdatum: 2014-07-05
 • Fångstplats: Björid
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Löja
 • Fångstdatum: 2014-07-04
 • Fångstplats: Viksjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Sill/strömming
 • Fångstdatum: 2014-07-23
 • Fångstplats: Gotland
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Svartmunnadsmörbult
 • Fångstdatum: 2014-07-25
 • Fångstplats: Gotland
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Öring/ Bäcköring
 • Fångstdatum: 2014-07-26
 • Fångstplats: Gotland
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Id
 • Fångstdatum: 2014-07-26
 • Fångstplats: Gotland
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Sarv
 • Fångstdatum: 2014-07-29
 • Fångstplats: Blekinge
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Fjällkarp
 • Fångstdatum: 2014-07-29
 • Fångstplats: Blekinge
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Elritsa
 • Fångstdatum: 2014-07-29
 • Fångstplats: Å i Blekinge
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Vitling
 • Fångstdatum: 2014-08-07
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Färna
 • Fångstdatum: 2014-08-14
 • Fångstplats: Nossan
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Färna
 • Fångstdatum: 2014-08-14
 • Fångstplats: Nossan
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Lysekil

 • Art: Näbbgädda
 • Fångstdatum: 2014-08-18
 • Fångstplats: Lysekil
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Lysekil

AKTUELLT

Annonser