Axel Larsson

 • Art: Torsk
 • Fångstdatum: 2019-06-04
 • Fångstplats: Styrsö
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Styrsö

 • Art: Näbbgädda
 • Fångstdatum: 2019-06-17
 • Fångstplats: Styrsö
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Styrsö

 • Art: Makrill
 • Fångstdatum: 2019-06-18
 • Fångstplats: Styrsö
 • Fångstmetod: Trolling
 • Ort: Styrsö

 • Art: Löja
 • Fångstdatum: 2019-07-03
 • Fångstplats: Stora Delsjön
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Styrsö

 • Art: Elritsa
 • Fångstdatum: 2019-07-04
 • Fångstplats: Bäck i Göteborg
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Styrsö

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2019-07-13
 • Fångstplats: Hemlig sjö
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Styrsö

 • Art: Vitling
 • Fångstdatum: 2019-07-05
 • Fångstplats: Smögen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Styrsö

 • Art: Svart smörbult
 • Fångstdatum: 2019-07-05
 • Fångstplats: Smögen
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Styrsö

 • Art: Skärsnultra
 • Fångstdatum: 2019-07-12
 • Fångstplats: Styrsö
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Styrsö

 • Art: Storspigg
 • Fångstdatum: 2019-07-17
 • Fångstplats: Styrsö
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Styrsö

 • Art: Blågylta
 • Fångstdatum: 2019-08-22
 • Fångstplats: Skredsvik (Gullmarsfjorden)
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Styrsö

 • Art: Gråsej
 • Fångstdatum: 2019-07-24
 • Fångstplats: Skredsvik (Gullmarsfjorden)
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Styrsö

 • Art: Sandstubb
 • Fångstdatum: 2019-08-25
 • Fångstplats: Styrsö
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Styrsö

 • Art: Skrubbskädda
 • Fångstdatum: 2019-08-25
 • Fångstplats: Styrsö
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Styrsö

 • Art: Abborre
 • Fångstdatum: 2019-07-26
 • Fångstplats: Båven
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Styrsö

 • Art: Gädda
 • Fångstdatum: 2019-07-26
 • Fångstplats: Båven
 • Fångstmetod: Spinnfiske
 • Ort: Styrsö

 • Art: Björkna
 • Fångstdatum: 2019-07-27
 • Fångstplats: Båven
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Styrsö

 • Art: Sarv
 • Fångstdatum: 2019-07-27
 • Fångstplats: Båven
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Styrsö

 • Art: Braxen
 • Fångstdatum: 2019-07-27
 • Fångstplats: Båven
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Styrsö

 • Art: Sutare
 • Fångstdatum: 2019-07-27
 • Fångstplats: Båven
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Styrsö

 • Art: Id
 • Fångstdatum: 2019-08-10
 • Fångstplats: Vallgraven (Trädgårdsföreningen)
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Styrsö


Annonser