Alvin Elfström

 • Art: Abborre
 • Fångstdatum: 2018-06-02
 • Fångstplats: Minnebergs Båtklubb
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bromma

 • Art: Mört
 • Fångstdatum: 2018-06-02
 • Fångstplats: Minnebergs Båtklubb
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bromma

 • Art: Bergstubb
 • Fångstdatum: 2018-06-26
 • Fångstplats: Torekov
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bromma

 • Art: Tångspigg
 • Fångstdatum: 2018-06-26
 • Fångstplats: Torekov
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bromma

 • Art: Svart smörbult
 • Fångstdatum: 2018-06-27
 • Fångstplats: Torekovs hamn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bromma

 • Art: Spigg
 • Fångstdatum: 2018-07-15
 • Fångstplats: Byxelkrok
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bromma

 • Art: Sill/strömming
 • Fångstdatum: 2018-07-17
 • Fångstplats: Byxelkrok
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bromma

 • Art: Oxsimpa
 • Fångstdatum: 2018-07-17
 • Fångstplats: Byxelkrok
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bromma

 • Art: Gädda
 • Fångstdatum: 2018-07-29
 • Fångstplats: Ulvsundasjön
 • Fångstmetod: Jerkfiske
 • Ort: Bromma

 • Art: Elritsa
 • Fångstdatum: 2018-08-05
 • Fångstplats: Lickershamn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bromma

 • Art: Tånglake
 • Fångstdatum: 2018-08-05
 • Fångstplats: Lickershamn
 • Fångstmetod: Mete
 • Ort: Bromma


Annonser